Η σούπα του Ιπποκράτη, ο καρκίνος και 5 κλύσματα με καφέ.

Κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες με τίτλο «Η σούπα του Ιπποκράτη -Ένα φάρμακο που έρχεται από την αρχαιότητα» ή άλλους παραπλήσιους τίτλους. Πριν περάσουμε στην χημική ανάλυση της σούπας και στα 5 κλύσματα με καφέ την ημέρα, θα πρέπει να διαβάσουμε το άρθρο με τη σούπα του Ιπποκράτη. Γράφει το άρθρο: Η σούπα του Ιπποκράτη επανεφευρέθηκε από τον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η σούπα του Ιπποκράτη, ο καρκίνος και 5 κλύσματα με καφέ..