Καταρρίπτεται – Η “ομηρική ελληνική γλώσσα”

16

0941501001374240297

Του κυρίου, Νίκου Σαραντάκου.
Ένα χαρακτηριστικό των μύθων που διαδίδονται μέσα από το Διαδίκτυο είναι ότι έρχονται κατά κύματα’ ξεσπάει ένα κύμα, ύστερα ο μύθος παύει να ακούγεται για λίγο, αργότερα έρχεται ένα δεύτερο και ούτω καθεξής. Το κάθε νέο κύμα το καταλαβαίνει ο έμπειρος δικτυοπλόος επειδή το γραμματοκιβώτιό του ξαφνικά γεμίζει με ηλεμηνύματα που περιέχουν τον σχετικό μύθο. Αυτό ισχύει φυσικά και για τους γλωσσικούς μύθους’ το Λερναίο κείμενο, ή αλλιώς Hellenic Quest, ο μακροβιότερος ελληνικός μύθος, έχει γνωρίσει ίσαμε δέκα κύματα διάδοσης στην υπερδεκάχρονη ζωή του.

Σήμερα όμως θα σας μιλήσω για ένα… λερναιάκι, έναν άλλο γλωσσικό μύθο, νεότερο στην ηλικία και με μικρότερη εξάπλωση, που όμως αυτές τις μέρες ξεκίνησε ένα νέο κύμα διάδοσής του. Ένα πρώτο κύμα είχαμε γνωρίσει το 2006, οπότε και είχα γράψει ένα άρθρο στον ιστότοπό μου, που αργότερα το συμπεριέλαβα στο βιβλίο μου “Γλώσσα μετ’ εμποδίων”.  Εδώ παρουσιάζω το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο μου, στο οποίο έχω προσθέσει και λίγα ακόμα πράγματα:

Συνεχίζεται μετά το σχετικό δημοσίευμα.


 

1

Η Ομηρική Ελληνική Γλώσσα: Αυτό το κείμενο διαδώστε το παντού και σε κάθε περίπτωση φυλάξτε το!

Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού…

Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι ‘εξόδευσαν’, για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την ‘βαπτίσουν’ με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».

Παραδείγματα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: “θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ”.
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) της αγοράς…
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
CARE = από το καρέζω.
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα ‘δία’. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
EYES = από το φάεα = μάτια.
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ‘ς’ προφέρεται ως ‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
ΙS = από το είς.
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με ( …;είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης – πατέρας του Οδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love από το ‘λάFω’. Το δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘λάF ω ‘ σημαίνει “θέλω πολύ”.
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = από το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = από το με.
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = από το μήνις.
MENTOR = από το μέντωρ.
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε’84,2).
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το …; menu!
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = από το αμάω = θερίζω.
NIGHT = από το νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (“νέ τρώει, νέ πίνει”), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = από το παύση.
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (‘) προφέρεται ως σ = σερπετό.
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = από το γέ = βεβαίως.
WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.

Eργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου , Με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα – τροφός όλων των γλωσσών»

http://www.eleysis-ellinwn.gr

http://douridasliterature.com/glossa2.html


Στα μέσα του 2006 κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο ένα κείμενο «βασισμένο σε εργασία της ομογενούς καθηγήτριας κ. Α. Γονέου, το οποίο πρότεινε ελληνικές ετυμολογήσεις για ορισμένες κοινότατες αγγλικές λέξεις. Δείγμα υγείας είναι ότι το κείμενο αυτό αντιμετωπίστηκε συνήθως με άκρα επιφύλαξη από τους ίδιους τους κυκλοφορητές του, δηλαδή είχε την αντιμετώπιση που του άξιζε. Σε μένα το έστειλε τακτικός επισκέπτης των σελίδων μου, ζητώντας τη γνώμη μου, διότι του φαινόταν αναξιόπιστο. Ήταν, και του το είπα, αλλά δεν είχα τότε καιρό να ασχοληθώ περισσότερο.

Το κείμενο αυτό, το οποίο αλλού εμφανίζεται με τον μετριόφρονα τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα τροφός όλων των γλωσσών» ενώ σε άλλες του αναδημοσιεύσεις τιτλοφορείται «Ομηρικά αγγλικά», ξεκινάει με μια σύντομη εισαγωγή στην οποία κατορθώνει να χωρέσει αρκετές βαρύγδουπες μπαρούφες για τον «μεγάλο προκατακλυσμιαίο πολιτισμό της Χρυσής Εποχής» και την ελληνική γλώσσα στην οποία είναι εμφυτευμένη όλη η ανθρώπινη γνώση και γι’ αυτό προσπαθούν οι σκοταδιστές να την εξαφανίσουν. Ο πρόλογος της ομογενούς καθηγήτριας καταλήγει σε έναν ισχυρισμό αντάξιο του ομογενούς εστιάτορα Γκας Πορτοκάλος: Περιττόν να πούμε ότι όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες είναι ιδιώματα της Ελληνικής Γλώσσης. Όποια λέξη κι’ αν εξετάσετε θα δείτε ότι η ρίζα της προέρχεται από κάποια Ομηρική λέξη ή είναι παράφραση ταύτης.

Στη συνέχεια, περνάμε στο ψητό, δηλαδή σε περίπου 60 αγγλικές λέξεις, πολλές από αυτές κοινότατες, οι οποίες σύμφωνα με την ερευνήτρια έχουν ελληνική αρχή και δη ομηρική. Ολόκληρο το κείμενο, σε μια μορφή του, μπορείτε να το απολαύσετε εδώ. Εγώ δεν θα παρουσιάσω όλα τα ευρήματα παρά μια ανθολόγηση των πιο διασκεδαστικών ή χαρακτηριστικών περιπτώσεων:
AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ = μετά. Ο Όμηρος λέει: «θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ».

AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!


BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.

COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.

DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα ‘δία’. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.

DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!

GLAMOUR = λατινικό gramour από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramour -glamour , πήρε την σημερινή έννοια.

LOVE = λατινικό: love από το ‘λάFω’. Το δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘λάF ω ‘ σημαίνει «θέλω πολύ».

MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.

MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda).

MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!

RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.

YES = από το γέ = βεβαίως.

WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.

Θαρρώ πως το μπουκέτο αυτό φτάνει και περισσεύει για να καταλάβουμε ότι η εργασία της ομογενούς καθηγήτριας είναι ό,τι πρέπει για να δίνει υλικό στις προπόσεις του συμπαθέστατου κ. Πορτοκάλος αλλά δεν έχει καμιά επιστημονική βάση. Αρκεί να ανοίξουμε ένα λεξικό (και όσοι δεν έχουν πρόχειρο, ας ανατρέξουν στο www.etymonline.com) για να δούμε ότι όλες σχεδόν οι… γονικές προτάσεις απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, το after, προφανώς δεν είναι απόγονος του ομηρικού ‘αυτάρ’, αλλά προέρχεται από το παλαιοαγγλικό æfter «μετά, στη συνέχεια» που είναι συγκριτικός βαθμός του παλαιοαγγλικού of «μακριά» (πρβλ. αγγλ. off) και αρχικά σήμαινε «ακόμα πιο μα κριά (με χρονική έννοια)». (Επιπλέον, το ομηρικό αυτάρ, δεν σημαίνει “μετά” αλλά κυρίως “αλλά, ωστόσο”!)

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο water, η αγγλική λέξη και η ελληνική (ύδωρ) συνδέονται βέβαια, αφού ανάγονται και οι δυο σε ινδοευρωπαϊκή ρίζα, αλλά σχέση δανεισμού δεν υπάρχει. Βέβαια, κάποιος που πιστεύει ότι η ελληνική γλώσσα είναι τροφός όλων των γλωσσών, υποθέτω ότι θα απορρίπτει μετά βδελυγμίας την ινδοευρωπαϊκή και κάθε άλλη επιστημονική θεωρία.

Το κείμενο προσπερνάει αγέρωχα λεπτομέρειες όπως η χρονολογική σειρά ή η ετυμολογική διαδρομή μιας λέξης. Για παράδειγμα, το ‘κολώνεια’ πράγματι σήμαινε αποικιακή πόλη, αλλά η λέξη αυτή δεν είναι καθόλου… ομηρική, αλλά της ύστερης αρχαιότητας, δάνειο από το λατινικό colonia –άλλωστε οι ρωμαίοι καθιέρωσαν τον θεσμό των αποίκων (colonus) που φύλαγαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας τους.

Εξίσου διασκεδαστικά, το dollar δεν μπορεί να προέρχεται από το ομηρικό ‘τάλαρος’ (το δεύτερο λάμδα στο κείμενο μπήκε προφανώς για να προσθέσει αρχαιοπρέπεια στη λέξη) αφού προέρχεται από την ονομασία ασημένιων νομισμάτων που κόπηκαν το 1519 από το μεταλλείο της κοιλάδας του Αγίου Ιωακείμ, η οποία βρισκόταν στη γερμανοκρατούμενη Βοημία και ονομαζόταν Joachimsthal (Thal, και Tal με τη σημερινή ορθογραφία είναι η κοιλάδα στα γερμανικά), επομένως το ασημένιο νόμισμα ονομάστηκε Joachimsthaler και σε σύντμηση thaler, taler, απ’ όπου το ιταλικό tallero, το δικό μας τάλιρο αλλά και το dollar, δολάριο. Ούτε και το ‘τελάρο’ έχει καμιά σχέση με τον τάλαρο, διότι είναι ιταλικό δάνειο από το λατινικό telarium.

Παρόμοια, το amen έχει προφανώς την αρχή του στα εβραϊκά, όπου σημαίνει «αληθώς», από τη σημιτική ρίζα a-m-n. Σουρεαλισμός επικρατεί στην ετυμολογία της λέξης love, που βαφτίζεται λατινική, ενώ οι Ρωμαίοι μόνο το amor ήξεραν· στην πραγματικότητα η λέξη έχει αγγλοσαξονική ετυμολογία (πρβλ. γερμανικό Liebe) και ανάγεται σε ινδοευρωπαϊκή ρίζα, και βέβαια δεν είναι δάνειο από καμιά ελληνική λέξη. Δεν έχει νόημα όμως να ανασκευάσω μία προς μία τις εξωφρενικές ετυμολογίες γιατί η ανασκευή της τερατολογίας χρειάζεται πολλαπλάσιο χώρο και χρόνο απ’ ό,τι η διατύπωση της τερατολογίας (είπαμε: ρίχνει ο παλαβός μια πέτρα στο ποτάμι και σαράντα γνωστικοί παλεύουν να τη βγάλουν) και γιατί αρκεί να ανοίξουμε ένα λεξικό για να δούμε ποια είναι η επιστημονική άποψη. Μην ξεχνάμε ότι το να ανοίγεις λεξικό είναι αμάρτημα μόνο όταν είσαι ελληνετυμολόγος ή κακός μεταφραστής. Για μας τους υπόλοιπους, όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά ωφελεί πολύ!

Το πιο γουστόζικο είναι ότι ακόμα και σε αγγλικές λέξεις που όντως έχουν ελληνική αρχή, δηλαδή είναι αντιδάνεια, το κείμενο κατορθώνει να εφεύρει άλλη, δική του ετυμολογία, που είναι φυσικά για τα πανηγύρια. Για παράδειγμα, το bravo πράγματι προέρχεται από τα ελληνικά, και συγκεκριμένα από το ‘βάρβαρος’ (μέσω του λατινικού bravus, με διολίσθηση σημασίας από το «άγριος» στο «θαρραλέος»), αλλά η ερευνήτριά μας το θέλει να παράγεται από το ‘βραβείο’, επειδή ηχητικά μοιάζει περισσότερο και επειδή είναι αμαρτία να ανοίξει κανείς λεξικό.

Πιο κωμικά, το glamour δεν προέρχεται βεβαίως από το ‘γραμμάριο’, για τον απλούστατο λόγο ότι το συγκεκριμένο μέτρο βάρους καθιερώθηκε από τη γαλλική επανάσταση το 1799 ενώ το glamour είναι μεσαιωνικό: η αρχή της λέξης βρίσκεται στη ‘γραμματική’ (gramarye στα παλιότερα αγγλικά) η οποία θεωρήθηκε σε μια εποχή αγραμματοσύνης (ή, κρίνοντας από τα παραπάνω, διαφορετικής αγραμματοσύνης) ότι συγγενεύει με τη μαγεία. Να πω εδώ ότι στην αρχή είχα υποθέσει ότι ο κατάλογος  που παρέθεσα είναι παρμένος από τα συγγράμματα της κ. Τζιροπούλου, αφού αρκετές ετυμολογίες συμπίπτουν (π.χ. των λέξεων dollar, colonie, day, maturity, model κτλ.) φαίνεται όμως ότι η ομογενής καθηγήτρια έχει προσθέσει και δική της ερευνητική εργασία· για παράδειγμα, την ετυμολογία του bravo η κ. Τζιροπούλου (η οποία χρησιμοποιεί λεξικά όταν δεν διαφωνούν μαζί της) τη δίνει σωστά.

Το πιο περίεργο απ’ όλα ίσως να είναι ότι μέσα σε αυτό τον αχταρμά των παραδοξολογιών υπάρχουν και τρεις περιπτώσεις (στις εξήντα) όπου πράγματι επισημαίνονται σωστά αγγλικές λέξεις με ελληνική απώτερη αρχή· πράγματι, το pause προέρχεται (τελικά) από το ‘παύσις’, το carat (και όχι βέβαια karat) από το ‘κεράτιον’, και το marmelade από το ‘μελίμηλον’. Ακόμα κι εκεί όμως, αυτές τις γοητευτικές ιστορίες λέξεων που τις μεταβιβάζει και τις δανείζει η μια γλώσσα στην άλλη, κι ύστερα παλιννοστούν αλλαγμένες και πλουτισμένες, η συντάκτρια καταφέρνει να τις αποχυμώσει και να τις παρουσιάσει ξερές και απεχθείς. Για να γίνει το κεράτιον καράτι χρειάστηκε ταξίδι αιώνων μέσα από τα ελληνικά, τα αραβικά, τα λατινικά και τα ιταλικά: η λέξη ‘κεράτιον’, κατά λέξη «κερατάκι», που σήμαινε το χαρούπι και το κουκούτσι του χαρουπιού, που το χρησιμοποιούσαν σαν μέτρο βάρους, πέρασε στα αραβικά ως qirat και από εκεί στα μεσαιωνικά λατινικά ως caratus και στα ιταλικά carato για να επανέλθει στα ελληνικά ως ‘καράτι’.

Αυτό το γοητευτικό γλωσσικό αλισβερίσι (ή νταραβέρι ή πάρε-δώσε αν προτιμάτε) μπορεί κανείς να επιλέξει να το δει σαν μια συναρπαστική εξιστόρηση του πανανθρώπινου πολιτισμού όπου ο δανεισμός γίνεται αφορμή για αμοιβαίο εμπλουτισμό των δυο πολιτισμών που αλληλεπιδρούν, μπορεί όμως και προτιμήσει να συμπεριφερθεί σαν εξηνταβελόνης δανειστής που έρχεται να ζητήσει τα χρωστούμενα, χρησιμοποιώντας τον υπαρκτό ή ανύπαρκτο γλωσσικό δανεισμό σαν βιάγκρα για το φρόνημα. Στο χέρι του καθενός να διαλέξει.

Εδώ τελειώνει το απόσπασμα από το βιβλίο μου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι και σ’ αυτόν τον γύρο διάδοσης του εξωφρενικού κειμένου της κ. Γονέου, υπήρξαν πολλοί ιστοναύτες που αντιμετώπισαν το λερναιάκι με τη δυσπιστία που του αξίζει. Ακόμα πιο αισιόδοξο είναι ότι ένα πολυσύχναστο ιστολόγιο παρέθεσε το παλιό μου άρθρο ως διάψευση του μύθου.

Ενδιαφέρον είναι ότι ο πρώτος σχολιαστής στο παραπάνω ποστ προσπερνάει απαξιωτικά το άρθρο μου διότι, λέει, κάνει αναφορά στην ινδοευρωπαϊκή θεωρία, η οποία, λέει, έχει… καταργηθεί.

Οι θεωρίες βέβαια δεν καταργούνται, σαν να ήταν νομοθετικές διατάξεις. Τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι ήθελε να πει “καταρριφθεί” -ούτε αυτό ισχύει. Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία είναι απολύτως δεκτή από όλους τους γλωσσολόγους όπου γης, αλλά ασφαλώς θα χρειαστεί άλλο σημείωμα γι’ αυτό το θέμα, κάποια άλλη φορ.α.

Νίκος Σαραντάκος

Πηγές:
Ομηρικά αγγλικά και καταπράσινα άλογα

http://sarantakos.wordpress.com/tag/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85/
sarantakos.wordpress.com

 • Φελέκι

  Εγώ πάλι θα καταδιασκέδαζα να διαβάσω ενα βιβλίο στο οποίο θα γινόταν η επεξήγηση της «διαδρομής» (με τον τρόπο που εξηγεί η επίδοξη Πορτοκάλος) που έκαναν τα αγγλικά μπινελίκια από την ελληνική τους ρίζα μέχρι να φτάσουν στη σημερινή τους μορφή :p

 • ΕΝΑΛΙΟΣ ΤΡΙΤΩΝ

  ΕΝΑΛΙΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ένα λεπτό πριν Pending

  ΙΝΔΟΕΥΡΩ-ΠΕΗ ΚΑΙ ΙΝΔΟΕΥΡΩ-ΠΕΗΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΟΜΙΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΙΚΕΙΟΚΡΑΤΩΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ (αφού εϊμαστε ινδο-ευρω-πέη δηλαδή μισο ινδοί και μισο πέη που φϋγαμε κΆποτε απο τα μέρη σας εγκατασταθήκαμε σαν πέη στην ευρώπη αλλά ξαναήρθαμε για να εκμεταλευτούμε τον πλούτο σας) ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΠ’ ΑΠΕΙΡΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΙΝΔΟΕΥΡΩ-ΠΕΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΑΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΕΓΩ ΟΜΩΣ Ο ΠΑΝΗΛΗΘΙΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΥ ΕΦΕΥΡΑ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΠΟ ΕΓΩΙΣΜΟ ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΛΕΞΟΥΛΑ, ΑΝ ΜΟΥ ΒΡΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΡΑΜΕΝΟ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΘΑ ΤΟΥ ΒΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΓΛΩΣΣΑ

 • ΕΝΑΛΙΟΣ ΤΡΙΤΩΝ

  ΙΝΔΟΕΥΡΩ-ΠΕΗ ΚΑΙ ΙΝΔΟΕΥΡΩ-ΠΕΗΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΟΜΙΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΙΚΕΙΟΚΡΑΤΩΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ (αφού εϊμαστε ινδο-ευρω-πέη δηλαδή μισο ινδοί και μισο πέη που φϋγαμε κΆποτε απο τα μέρη σας εγκατασταθήκαμε σαν πέη στην ευρώπη αλλά ξαναήρθαμε για να εκμεταλευτούμε τον πλούτο σας) ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΠ’ ΑΠΕΙΡΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΙΝΔΟΕΥΡΩ-ΠΕΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΑΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΕΓΩ ΟΜΩΣ Ο ΠΑΝΗΛΗΘΙΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΥ ΕΦΕΥΡΑ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΠΟ ΕΓΩΙΣΜΟ ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΛΕΞΟΥΛΑ, ΑΝ ΜΟΥ ΒΡΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΡΑΜΕΝΟ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΘΑ ΤΟΥ ΒΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΓΛΩΣΣΑ

  • ΑΘΗΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΟΥ

   ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΙΣ
   (δεν) μας πειθεις ουτε γραφοντας… φυσιολογικα!
   Επισης θα μπορουσες να χρησιμοποιησεις την αρχαιοτατησυνεχομενηγραφηχωριςκανμακραφωνηενταητονους…
   😛

 • Kostas Petalas

  μερικοί προσπαθούν να πείσουν τους εαυτούς τους (όπως οι Σλαύοι ότι είναι Μακεδόνες) ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι η βάση όλων των γλωσσών. Όταν βλέπουν να γράφεται κάτι υπέρ της γλώσσας αυτής βγάζουν σπυράκια, σκάνε από το κακό τους, φρίττουν και εγώ τους συνιστώ ψυχίατρο και γαργάρες.

 • Γεώργιος Μπ.

  Η σοβαρότητα αυτού του κειμένου, τύπου ειρωνικού σχολίου, στερείται σοβαρότητας αλλά και γεννάει υποψίες. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς. Από τα πρώτα «αντι-παραδείγματα» που βρίθουν «περίεργης» ασχετοσύνης αντιλαμβάνεται κανείς ένα στόχο καθ’όλα ανειλικρινή,

  π.χ ..»άλλωστε οι ρωμαίοι καθιέρωσαν τον θεσμό των αποίκων (colonus)» . Να υποθέσουμε ότι οι Αθηναίοι δεν είχαν ; Το «colonus» τυχαία μόνο σχέση έχει με το «κολώνεια» ; Και βέβαια καμία με το κολώνα. Εξάλλου όπως διαβάζουμε σε κάτι ανάλογα «αντι-κείμενα» που μας ποτίζετε ασφαλώς και το «κολώνα» είναι δάνειο από το λατινικό «colonna», όπως επίσης και ο «Οιδίπους επί Κολωνώ» ήταν θεατρικού έργο του Ρωμαίου εραστή «Sofocli» όπου οι «Ελληναράδες» αργότερα έκλεψαν και οικειοποιήθηκαν και απέδωσαν σε κάποιον ανύπαρκτο Σοφοκλή. Όπου για να τον κάνουν πιστευτό κατασκεύασαν και ψευτο-προτομές (από γύψο είναι η αλήθεια) παρουσιάζοντάς τες ως αρχαίες. Εξάλλου είναι γνωστό πια ότι οι Ρωμαίοι προηγήθηκαν των Ελλήνων και όλη η διαστρέβλωσις της ιστορίας είναι έργο των γνωστών «Ελληναράδων». Σωστά κύριε Σαραντάκο ;

 • Antonis Armageddon

  «αλλά η ερευνήτριά μας το θέλει να παράγεται από το ‘βραβείο’, επειδή ηχητικά μοιάζει περισσότερο»
  Η ιδια τακτική δε χρησιμοποιήθηκε στην αναπτυξη της θεωρίας ινδοευρωπαϊκής γλωσσας; «Συγκριτική» νομίζω λεγεται και εφ οσον δεν υπαρχει ινδοευρωπαϊκή γραφή που να στηρίζει την ακριβολογία της ομιλίας προφανώς η αντιστοίχιση εγινε ηχητικά.
  Εφ όσον οπως [εμμεσως πλην σαφως] μας λεει ο κ σαραντακος στο παρόν αρθρο ή οπως με παραδειγμα το παρον αρθρο παρατηρούμε απο μονοι μας, οτι η ηχητική αντιστοίχηση μπορεί και να οδηγήσει σε παραφράσεις, γεννιεται το παρακατω ερώτημα:
  Πως ακριβως ειμαστε σιγουροι οτι η ινδοευρωπαϊκή «γλώσσα» ειναι σωστα αντιστοιχισμένη στις «νεότερες» γλώσσες; Και μη μου πειτε αυτο λενε οι επιστήμονες γλωσσολόγοι, γιατι εδώ τιθεται υπο αμφισβήτιση η ΜΕΘΟΔΟΣ που χρησιμοποιούν, οπότε η «επίκληση στην αυθεντία» ειναι άκυρο επιχείρημα.

  • nikos serpanakhs

   Τον προβληματισμό σου τον έχω σκεφτει και εγώ.
   Υποθέτω πως ο κανόνας της κοινής ηχητικής ρίζας εφαρμόζεται στην ινδοευρωπαική γλώσσα λόγω του ότι εξετάζουμε της γλώσσες στην αρχή τους και όχι στο πως κατέληξαν σήμερα.
   Επομένως όταν εξετάζουμε τους αρχαικούς τύπους μιας γλώσσας η ηχητική συγγένεια μπορεί να δείχνει και κοινή προέλευση ενώ στους σύγχρονους τύπους όχι.
   Είναι σαν δύο άτομα με κοινά χαρακτηριστικά προσώπου. Αν δεις δύο άτομα που μοιάζουν σε ένα χωριό πολύ πιθανό να είναι συγγενείς. Αν όμως βρεις ένα άτομο απο την Νεα Υορκη που μοιάζει πολύ με ένα από την Σπάρτη πολύ πιθανο να μην έχουν καμία σχέση.
   Και επίσης η θεωρία της ινδοευρωπαικής γλώσσας ευνοείται από την θεωρία της εξέλιξης και απαο το γεγονός ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από ένα σημείο (Αφρική και μετα Μεσοποταμία) και στη συνέχεια εξαπλώθηκε. Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχει κάποια κοινή ρίζα όπως προτείνει η θεωρία της ινδοευρωπαικης γλώσσας.
   Όλα τα παραπανω αποτελούν σκέψη μου χωρίς επιστημονικά στοιχεία και άρα μπορει να είναι απλα μπουρδες.
   Απλα ήθελα να το μοιραστώ.

   • Leonidas Canterakis

    Το κυριότερο κριτήριο για τη διαπίστωση συγγένειας είναι η υπακοή των τύπων στους νόμους φωνητικής αλλαγής. Π.χ. σε ομόρριζες λέξεις γερμανικών (germanic)-ελληνικών βρίσκουμε σχεδόν πάντα αντιστοιχία f~p, π.χ. foot ~ ποδ-, father ~ πατήρ κλπ. (γνωστό ως Νόμος του Grimm). Εκεί που δε βρίσκουμε τέτοια αντιστοιχία έχουμε βρει άλλες κανονικότητες που εξηγούν τις φαινομενικές εξαιρέσεις.

    Λόγω αυτής της ισχυρής μεθοδολογίας είμαστε σε θέση να πούμε ότι ακόμα και λέξεις που σημαίνουν (σχεδόν) το ίδιο πράγμα και ακούγονται (σχεδόν) ίδια σε οποιοδήποτε γλωσσικό στάδιο, αν δεν υπακούν στους φωνητικούς νόμους δεν είναι ομόρριζα. Τρανό παράδειγμα lat. habere «έχω» και γερμ. haben «έχω». Αυτά τα δύο δεν είναι ομόρριζα γιατί δεν υπάρχει φωνητικός νόμος (ή σειρά φωνητικών νόμων) που από τον ίδιο πρωτοϊνδοευρωπαϊκό φθόγγο να μας δίνει «h» και στα λατινικά και στα γερμανικά. Το λατινικό ομόρριζο του «haben» είναι αντιθέτως το «capere».

  • Miltambouras

   Ωραιότατη σκέψη, αγαπητέ, ανεξαρτήτως οπτικής γωνίας- thxs!

  • Giorgos Zoulis

   Αυτό έγκειται στις έρευνες που έχουν κάνει οι γλωσσολόγοι, τι μεθοδολογία που έχουν αναπτύξει, τα στοιχεία που την επιβεβαιώνουν και την αποδοχή απο την υπόλοιπη γλωσσολογική επιστημονική κοινότητα. Μπορεί να έχει λάθη και κενά (δεν το γνωρίζω) αλλά γι’αυτό γίνονται έρευνες και ανακαλύψεις συνεχώς. Επειδή υπάρχουν πολλά γνωστικά αντικείμενα δεν είναι δυνατον να είμαστε ενημερωμένοι για όλα και εις βάθος, οπότε αναγκαστικά ως ένα σημείο δεχόμαστε την επίσημη επιστημονική γνώση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το αντικείνενο και τη μεθοδολογία, υπάρχουν συγγράμματα για να ενημερωθεί. Το να υπάρχει μια αμφισβήτηση χωρίς προηγούμενη γνώση ή έρευνα για το πως λειτουργεί αυτή μεθολογία ή επιστημονική θεωρία, αλλά με βάση τα προσωπικά πιστεύω είναι τελείως άτοπη και άκυρη.
   Μου θύμισε ένα μικρό σύγγραμμα κάποιου Έλληνα και καλά Φυσικού που αμβισβητούσε τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Δε θυμάμαι το όνομα του ή τοντίτλο του βιβλίου γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια απ’όταν το διάβασα. Αφου λοιπόν ανέπτυξε την ειδική θεωρία σχετικότητας, τις βασικές σχέσεις, ο αντίλογος του ήταν απλά σε μια παράγραφο ότι δε συμφωνεί με τις εξισώσεις. Αυτός τουλάχιστον έκανε τον κόπο να διαβάσει την ειδική θεωρία της σχετικότητας, άσχετα αν δεν κατάλαβε τίποτα.

 • Konstas

  Δηλαδή to «kimono» δεν προέρχεται από τον «χειμώνα»; Θα τα ισοπεδώσουμε όλα πια;

  • Bill

   Όχι μόνο αυτό, αλλά και το Miller δεν προέρχεται από το μήλο, όπως επίσης τα σπυριά δεν θεραπεύονται με windex.

   Αυτάρ ταρ ολίγαρ.

   • Konstas

    Χμμμ… το γεγονός ότι ο κύριος Πορτοκάλος έκανε λάθος και συνέδεσε την ρίζα του «Miller» με το «μήλο» δεν σημαίνει ότι δεν έχει ρίζα από ελληνική λέξη 🙂 Συγκεκριμένα, η ρίζα της είναι πράγματι ελληνική ! (είμαι άραγε και εγώ ένας πιο σοφιστικέ κος Πορτοκάλος;)

    Το όνομα Miller προέρχεται σε κάποια μέρη αρχικά από το επάγγελμα του μυλωνά, αυτού που δηλαδή χειρίζεται έναν mill.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_%28name%29
    (…principally derived from the occupational name for a miller) και
    http://genealogy.about.com/od/surname_meaning/p/miller.htm

    Η λέξη mill, προέρχεται από το λατινικό mola, το οποίο προέρχεται με την σειρά του από το ελληνικό «μύλη» (myle)
    http://www.etymonline.com/index.php?term=mill
    (και σε ελληνικό site) http://ewonago.blogspot.gr/2010_03_01_archive.html

    Επομένως έχουμε μια ελληνική λέξη (μύλη), την οποία δανείστηκαν παραλλαγμένη οι λατίνοι, την οποία δανείστηκαν με την σειρά τους σε άλλα μέρη του κόσμου επίσης παραλλαγμένη, ώστε τελικά να προκύψει το mill, από το οποίο προέρχεται και το Miller.

    Here you go 🙂

    • Bill

     Θενξ φορ δε πληροφορέησον.
     🙂

    • Leonidas Canterakis

     Το etymonline δεν λέει ότι το «mola» προέρχεται απ’το «μύλη» αλλά ότι το δεύτερο είναι από την ίδια ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Δανεισμός δεν υπάρχει σ’αυτή την περίπτωση.