Καταρρίπτεται – Γι’ αυτό η ελληνική γλώσσα είναι μοναδική! Δείτε κάτι που ΔΕΝ ξέρατε για την γλώσσα μας!

28

Η ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία, χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, έχει μαθηματικό υπόβαθρο και άλλες μπούρδες επανακυκλοφόρησαν. Ο κύριος Σαραντάκος που καταρρίπτει γλωσσικούς μύθους, φρόντισε για την κατάρριψη και αυτής της μπαρούφας.
Πρώτα θα διαβάσουμε (όσοι αντέξουν) τη μπούρδα.

21702

Γι’ αυτό η ελληνική γλώσσα είναι μοναδική! Δείτε κάτι που ΔΕΝ ξέρατε για την γλώσσα μας!

Η ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία… Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο.
Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα. Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα νεοΕλληνικά). Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός.

Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν. Ένας από τους Πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας. Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοιπου τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό. Έναν Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών. 27 σύμβολα-αριθμοί με αριθμητική αξία συνθέτουν το Ελληνικό Αλφάβητο, 3 ομάδες από 9 σύμβολα-αριθμούς η κάθε ομάδα, με άθροισμα κάθε ομάδας 45, 450, 4.500.

ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1

ΕΝ = 5+50 = 55 => 5+5 = 10 => 1+0= 1

ΟΜΙΚΡΟΝ = 70+40+10+20+100+70+50= 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου

Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των εννοιών των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την Ελληνική γλώσσα.

Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.

Η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται). Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα. Το σύμβολο αυτό είναι του ζωογόνου Ηλίου (Απόλλωνα), οι Ναζί το αντέστρεψαν για να συμβολίσουν το αντίθετο του ζωογόνου Ήλιου, δηλαδή του σκοτεινού θανάτου.

Υπήρχαν ακόμα κάποια γράμματα τα οποία στην πάροδο του χρόνου καταργήθηκαν όπως το Δίγαμμα (F), Κόππα (Q), Στίγμα (S’), Σαμπί (ϡ)

Ο Πυθαγόρας μας ενημερώνει για τα 3 επίπεδα της Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι τα εξής:

1. ομιλών

2. Σημαίνον (α. σήμα, β. σημαινόμενο)

3. Κρύπτον (α. διαστήματα β. κραδασμός γ. λεξάριθμος δ. τονάριθμος)

-Το πρώτο είναι η ομιλία

-Το δεύτερο είναι η σχέση του σήματος με το σημαινόμενο που θα αναλύσουμε παρακάτω

-Το τρίτο είναι το διάστημα (απόσταση & χρόνος), ο κραδασμός (που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δημιουργηθέντες παλμούς – Παλλάδα Αθηνά) ο λεξάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με αριθμούς) και ο τονάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με μουσικούς τόνους)

Το κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, αλλά και σε έναν μουσικό τόνο άρα γράμμα=αριθμός=τόνος (μουσικός), πράγμα που φανερώνει ότι στη γλώσσα μας πίσω από τα γράμματα-λέξεις υπάρχουν αριθμοί (λεξάριθμοι) και μουσικοί φθόγγοι (τονάριθμοι).

Οι 4 αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα ήταν:

1. Αριθμοί (μαθηματικά)

2. Σχήματα (Γεωμετρία)

3. Μουσική (Αρμονία)

4. Αστρονομία

Οι επιστήμες αυτές είναι αλληλένδετες και βρίσκονται η μια μέσα στην άλλην όπως οι Ρωσικές μπαμπούσκες. Συνδυάστε τώρα το αλφάβητο που εσωκλείει αριθμούς και μουσικούς τόνους με τις 4 αυτές επιστήμες.

1.Αστρονομία= αστηρ + νόμος, α-στηρ = αυτό που δεν στηρίζεται, άρα αστρονομία= οι συμπαντικοί νόμοι που διέπουν αυτό που δεν στηρίζεται κάπου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την μουσική (αρμονία), σχήματα (γεωμετρία) αριθμούς (μαθηματικά) και όλα αυτά με τον Αιθέρα ο οποίος περιβάλει τις ουράνιες σφαίρες.

2.Ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία (μουσική) των ουρανίων Σφαιρών άρα μιλάμε μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει με την ροή του σύμπαντος.

Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται: συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους.

Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ.

ΑΝ συγκρίνουμε τώρα π.χ. την Αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνικές όπως μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μετρήσουμε ότι αυτή η στείρα γλώσσα εξελίσσεται 1000 χρόνια, μπορούμε αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια γλώσσα η οποία έχει βάθος στον χρόνο 100.000 π.Χ? 500.000 π.Χ.? ποιος ξέρει…

Όμως η απόλυτη απόδειξη είναι η ίδια η μαθηματικότητα της, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Μην ξεχνάμε ακόμα το ότι ο Δημιουργός χρησιμοποιεί μαθηματικά για την δημιουργία, άρα η γλώσσα μας έχει αναγκαστικά σχέση με την πηγή (root-0/1).

Πριν όμως από το «Κρύπτον» υπάρχει το «Σημαίνον», δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών. Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική. Πως θα μπορούσε π.χ. ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Χ, Υ με μια λέξη που έχει 10 έννοιες να περιγράψει με ακρίβεια άρα και σαφήνεια μια βαθύτερη έννοια; πόσο μάλλον τις πολλαπλές πλευρές αυτής; δεν μπορεί, να λοιπόν το γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ. Το Σημαίνον λοιπόν είναι η σύνδεση του σήματος με το σημαινόμενο, δηλαδή η ίδια η λέξη είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο που περιγράφει την έννοια που εσωκλείνει μέσα της.

Παράδειγμα: Η ονοματοδοσία της λέξης ΚΑΡΥΟΝ (Καρύδι) προέρχεται από μια παρατήρηση της φύσης (όπως όλες οι λέξεις), δηλαδή όταν δυο κερασφόρα ζώα (Κριοί, τράγοι κτλ) τρα.κάρ.ουν με τα κέρ.ατα τους ακούγεται το «κρακ» ή «καρ», ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα «κέρας» (κέρατο) το κέρας έδωσε το όνομα κράτα ή κάρα (κεφάλι) και το υποκοριστικό αυτού το Κάρυον (μικρό κεφάλι). το Κάρυον (καρύδι) μοιάζει καταπληκτικά με το ανθρώπινο κεφάλι και το εσωτερικό του με εγκέφαλο.

Το Υ είναι η ρίζα του ρήματος ΥΩ (βρέχω) όπου υπάρχει το Υ υπάρχει κοιλότητα (ή κυρτότητα) δηλαδή θηλυκώνει κάτι, η βροχή (υγρό στοιχείο) μπαίνει (θηλυκώνεται) μέσα στην γη.

Το μουσικό – αριθμητικό αλφάβητο δημιουργεί μουσικο – μαθηματικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση της φύσεως δηλαδή της Δημιουργίας άρα κατ επέκταση του ίδιου του Δημιουργού, αλλά η ερώτηση είναι πόσες χιλιετίες μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο μαθηματικό σύμπλεγμα που τα γράμματα είναι αριθμοί και συνάμα μουσικοί τόνοι και οι λέξεις δηλαδή το σύνολο των αριθμών και των μουσικών τόνων κρύβουν μέσα τους εκτός από σύνθετες μουσικές αρμονίες, έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν εκτενέστατης παρατηρήσεως της φύσης;

Ευλόγως λοιπόν ο Αντισθένης μας υπενθυμίζει «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»

21701

21703
ΠΗΓΗ

 

Το διαβάσατε όλο; Μπράβο!
Η παραπάνω μπαρούφα κυκλοφορεί από το 2013 και ο κύριος Σαραντάκος, φρόντισε για την κατάρριψη της. Απολαύστε τη.

Η μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας και άλλες τέτοιες βλακείες

Ένα καινούργιο παραμύθι κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στο ελληνικό Διαδίκτυο, ένα κείμενο που διατείνεται ότι «Μιλώντας ελληνικά διατυπώνουμε μαθηματικές εξισώσεις» και  έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία, αφού έφτασε να δημοσιευτεί σε προβεβλημένους ιστότοπους σαν το «σκανδαλοθηρικό» παράρτημα του yahoo.gr (το οποίο βέβαια έχει και στο παρελθόν δημοσιεύσει απίστευτες μπαρούφες περί γλώσσας), ή τον γνωστό κυπριακό ιστότοπο CyToday. Κάποιοι φίλοι, και όχι ένας ή δύο, μου ζήτησαν να το σχολιάσω, κι έτσι προέκυψε το σημερινό άρθρο.

Δεν αξίζει να αναδημοσιεύσω ολόκληρη την ηλεμπαρούφα, θα σχολιάσω μερικά σημεία της. Στην αρχή, ο συντάκτης της διατείνεται ότι Η ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία γλώσσα. Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο. Συνεχίζει: Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός.

Θα τα έχετε ξανακούσει αυτά, όταν είπαμε για τους λεξάριθμους, αλλά βέβαια εδώ έχουμε μια θεμελιώδη παρεξήγηση. Το γεγονός ότι στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν τα γράμματα του αλφαβήτου ως σύμβολα αναπαράστασης των αριθμών, σε ένα όχι και πολύ βολικό αριθμητικό σύστημα (δοκιμάστε να κάνετε πράξεις και θα δείτε πόσο δύσκολο, αν και όχι αδύνατο, είναι), δεν σημαίνει ότι τα γράμματα είχαν εγγενώς αυτή την ιδιότητα, εννοώ την αριθμητική αξία. Αυτό είναι αντιστροφή της πραγματικότητας. Την αριθμητική αξία την προσλάβανε τα γράμματα μόνο αφού έγινε η αντιστοίχιση, δεν την είχαν ανέκαθεν.

Ποια είναι η αριθμητική αξία κάθε γράμματος, θα το θυμάστε. Αν το έχετε ξεχάσει, ιδού ο πίνακας:

21705

Ο συντάκτης της ηλεμπαρούφας υποστηρίζει όμως ότι «Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα [σε] λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν«. Και για να το αποδείξει, φέρνει, μεταξύ άλλων, το εξής παράδειγμα:

ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1

Αν όμως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το άλφα, ως πρώτο γράμμα, έχει λεξάριθμο που οδηγεί τελικά στο 1, κάτι ανάλογο θα έπρεπε να συμβαίνει και με τα επόμενα γράμματα, έτσι δεν είναι; Γιά να δούμε….

ΒΗΤΑ 2+8+300+1 = 311, 3+1+1 = 5. Θα περιμέναμε 2 και όμως βγήκε 5

ΓΑΜΜΑ, 3+1+40+40+1 = 85 = 13 = 4. Θα περιμέναμε 3, αλλά βγήκε 4

ΔΕΛΤΑ, 4+5+30+300+1 = 340 = 7          Εδώ έπρεπε να βγει 4, αλλά βγήκε 7. Και ούτω καθεξής στα επόμενα:

ΕΨΙΛΟΝ, 5+700+10+30+70 + 50 = 865 = 19 = 1

ΖΗΤΑ, 7+8+300+1 = 316 = 10 = 1

ΗΤΑ, 8+300+1 = 309 = 12 = 3

ΘΗΤΑ, 9+8+300+1 = 318 = 12 = 3

ΙΩΤΑ, 10+800+300+1 = 1111 = 4

Από τα εννιά πρώτα γράμματα, έναν μόνο έχει λεξάριθμο που να συνδέεται με τη σειρά του στο αλφάβητο, 1/9 δεν είναι και πολύ σπουδαίο σκορ, ακριβώς ίδιο με τη μαθηματική πιθανότητα όταν διαλέγουμε τυχαία έναν αριθμό από τους εννιά μονοψήφιους (το μηδέν εδώ εξαιρείται, αφού δεν μπορεί να είναι άθροισμα φυσικών αριθμών). Συμπέρασμα; Καμιά «νομοτέλεια» δεν υπάρχει στο παράδειγμα ΑΛΦΑ = 532 = 1, πρόκειται για απλή σύμπτωση.

Συνεχίζει η ηλεμπαρούφα.

Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.

Εδώ έχουμε την απίθανη θεωρία ότι σε όλες τις άλλες γλώσσες υπάρχει η αυθαιρεσία του γλωσσικού σημείου, όπως δέχεται η επιστήμη της γλωσσολογίας μετά τον Σοσίρ, αλλά τα ελληνικά, επειδή προφανώς μας τα έδωσε ο Θεός, εξαιρούνται! Είναι αυτό που λέει το Λερναίο κείμενο «πρωτογένεια» της ελληνικής γλώσσας και το οποίο κανείς γλωσσολόγος δεν το δέχεται αλλά και κανείς οπαδός του Λερναίου δεν έχει επιχειρήσει να το αποδείξει. Για τις «στείρες» γλώσσες, που φαίνεται να είναι πρωτότυπη συμβολή του συντάκτη τούτου του κειμένου, θα πούμε παρακάτω.

Στη συνέχεια έχουμε απλή και άδολη σαχλαμάρα:

η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται). Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα.

Να παρατηρήσω μόνο ότι η λέξη «σώστικα» δεν υπάρχει στα αρχαία, ότι στα λατινικά δεν έγινε swstika (λαθροχειρία, ξεχνάμε το a έτσι που να μοιάζει οπτικά με την ανύπαρκτη ελληνική λέξη), ότι το w δεν υπήρχε στο παλιό λατινικό αλφάβητο, και ότι σύμφωνα με τους πάντες η λέξη σβάστικα (Swastika στα γερμανικά) είναι λέξη σανσκριτική, με τη σημασία «καλότυχος», από το svasti- «ευεξία, καλή τύχη», που προέρχεται από το su «καλά», συγγενικό με το ελλ. ευ, και το asti («είναι», συγγενικό με το ελλ. εστί). Θα συμφωνήσω όμως με τον ανώνυμο συντάκτη στο σημείο που βρίζει τους Ναζήδες.

Στη συνέχεια, ο συντάκτης υιοθετεί έναν ακόμα αγαπημένο λερναίο μύθο, ότι τάχα η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Η/Υ. Είναι περίεργο πώς το διαβάζουν αυτό άνθρωποι που περνάνε όλη τους τη μέρα με κομπιούτερ, και δεν εξεγείρονται, ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι οι υπολογιστές μόνο τον κώδικα μηχανής δέχονται, σειρές ατέλειωτες από 0 και 1. Κι έπειτα, που βρίσκονται τάχα αυτοί οι υπολογιστές που δέχονται μόνο ελληνικά; Σε ποια υπόγεια ραββινικά εργαστήρια κρύβονται; Δεν τους φανέρωσε ούτε ο Σνόουντεν; Αλλά ας ακούσουμε τον συντάκτη, που δίνει μια νέα σημασία στον όρο μαθηματικότητα:

Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται: συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους.

Δεν είναι εντελώς άσχετες. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αντιστοιχία, π.χ. comPosition – σύνθεση, exPosition – έκθεση, prePosition – πρόθεση, disPosition – διάθεση, η οποία αντιστοιχία υπάρχει ήδη στα λατινικά. Bέβαια, η ιδέα ότι τέτοιες αφηρημένες λέξεις μπορούν να μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα και να έχουν μία μόνο απόδοση είναι κωμική διότι, για παράδειγμα, πώς θα μεταφράσει κανείς στα αγγλικά την επίθεση; Αν την πεις attack η αντιστοιχία χάνεται, αν όμως την πεις  apposition (π.χ. επίθεση σφραγίδας, appositiion of a seal) τότε διατηρείται.  Αλλά φυσικά οι σημασίες των λέξεων εξελίσσονται και αλλάζουν και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 100% αντιστοιχία. Όμως ας κάνουμε το αντιπείραμα. Ξεκινάμε από το γερμανικό ρήμα geben (δίνω) και το συνθέτουμε με διάφορες προθέσεις και μετά μεταφράζουμε στα ελληνικά.

nachgeben – ενδίδω
zugeben – παραδέχομαι
vorgeben – προφασίζομαι
eingeben – υποβάλλω
umgeben – περικυκλώνω
untergeben – υποτάσσω

Λοιπόν; Να πούμε κι εμείς ότι επειδή «πήραμε εντελώς άσχετες μεταξύ τους» λέξεις αυτό αποδεικνύει ότι τα ελληνικά είναι γλώσσα παρακατιανή και τα γερμανικά γλώσσα μαθηματική και μουσική; Όχι βέβαια. Το μόνο που αποδεικνύεται είναι πως οι βάσεις του πειράματος ήταν σαθρές και ότι το πείραμα δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα.

Και συνεχίζουμε με το αλφάβητο, που μεγάλος καημός των εθνικιστών είναι να αποδείξουν ότι δεν το πήραμε από αλλού:

Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ.

Διατηρώ την ορθογραφία του συντάκτη, ο οποίος και πάλι μπερδεύει κατά θανατηφόρο τρόπο αλφάβητο με γλώσσα. Σου λέει, αφού η ελληνική ήταν πλούσια γλώσσα, πώς είναι δυνατόν να δανείστηκε από αλλού το αλφάβητό της; Μα, είναι πάρα πολλές οι γλώσσες που μιλιούνται και δεν γράφονται, και υπάρχουν λαοί που δημιούργησαν επιβλητικούς πολιτισμούς χωρίς να έχουν γραφή.

Ότι το ελληνικό αλφάβητο είναι προσαρμογή ενός φοινικικού συλλαβαρίου, αυτό κανείς σοβαρός επιστήμονας δεν το αμφισβητεί. Και μόνο τα ονόματα των γραμμάτων αρκούν σαν επιχείρημα. Διότι, θα το προσέξατε ίσως, τα ονόματα των 15 από τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και άκλιτα είναι και δεν σημαίνουν τίποτα  στην ελληνική γλώσσα,  ενώ τα ονόματα  των αντίστοιχων γραμμάτων στο φοινικικό αλφάβητο και σημασία έχουν στη φοινικική γλώσσα και στους γραμματικούς της κανόνες υπακούουν, Το άλεφ (αντίστοιχο του άλφα) είναι η αγελάδα, και το αρχικό άλεφ θύμιζε την εικόνα του κεφαλιού μιας αγελάδας, το μπεθ (βήτα) είναι το σπίτι, το γκίμελ (γάμμα) η καμήλα, το ντάλεθ (δέλτα) το τρίγωνο κ.ο.κ.

Να κάνω μια παρένθεση, από ένα βιβλίο που άφησε μισοτελειωμένο ο πατέρας μου όταν πέθανε ξεσηκώνω έναν πίνακα αντιστοιχιών:

Ονομασία των γραμμάτων και ερμηνεία της

21704

Κι έπειτα, η ελληνική γλώσσα ποτέ δεν είχε τόσες λέξεις (πρωτογενείς, όπως τις λέει). Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, η αρχαία και μεταγενέστερη ελληνική γλώσσα, από τον Όμηρο ίσαμε την Άλωση του 1453, όπως έχει καταγραφεί στο TLG και στο PHI (επιγραφές) έχει περίπου 215.000 λήμματα (δείτε εδώ τους λογαριασμούς του αρμοδιότερου ανθρώπου, του Νίκου Νικολάου, που έχει φτιάξει τον λημματοποιητή του TLG). Κι αν περιοριστούμε στην αυστηρώς αρχαία, δηλαδή από τον Όμηρο ίσαμε τον 4ο αιώνα π.Χ. ο αριθμός των λημμάτων μειώνεται τραγικά, στις 66.000 λήμματα. Ο Όμηρος λίγες χιλιάδες λέξεις χρησιμοποίησε.

(Παρένθεση: Εδώ θα πει κάποιος: Ναι, αλλά έχει σωθεί μόνο το 5% των κειμένων της αρχαίας γραμματείας. Πράγματι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των (χαμένων) λέξεων είναι 20πλάσιος. Εδώ λειτουργεί ο νόμος του 80/20 ή κάποιος ανάλογος, που σημαίνει ότι οι χαμένες λέξεις θα είναι πολύ λιγότερες).

Και αφού αναγάγει την αρχή της ελληνικης γλώσσας στο… 100.000 π.Χ. τουλάχιστον, ο συντάκτης της ηλεμπαρούφας μάς δίνει τη χαριστική βολή, αφού βγάζει όλες τις γλώσσες στείρες, εκτός βέβαια από την ελληνική.

Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική.

Επειδή, λέει, οι άλλες γλώσσες είναι συμβατικές (και η ελληνική είναι, αλλά μην του το πείτε), τούτο σημαίνει ότι δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις. Τι λες ρε παιδί μου; Και τόσους αιώνες πώς γεννάνε χωρίς την άδειά σου; Πώς, ας πούμε, το γερμανικό eisen, σίδερο και bahn, δρόμος, τροχιά, γέννησαν τον Eisenbahn, σιδηρόδρομο -και παρόμοια το γαλλικό chemin de fer (απ’ όπου, βέβαια, το δανειστήκαμε κι εμείς, διοτι το σιδηρόδρομος, που το βλέπει ο αδαής ελληναράς και χορταίνει η καρδιά του πρωτογένεια της τρισχιλιετούς, μεταφραστικό δάνειο είναι). Μπλέκουν εδώ και οι… νευρώνες του εγκεφάλου, που δήθεν γεννιούνται όταν φτιάχνουμε νέες λέξεις (παραλλαγή της άποψης του γυμνασιάρχη Μητροπέτρου, ο οποίος θέλει να γεννιούνται νευρώνες όταν κλίνουμε τις λέξεις, οπότε βέβαια μας έχουν πάρει φαλάγγι οι Λιθουανοί που έχουν περισσότερες πτώσεις από εμάς, αλλά έχοντας φτάσει μέχρι εδώ έχω πια εξαντληθεί, οπότε μιμούμαι τον Γιώργο Χελάκη και αναφωνώ: Δεν περιγράφω άλλο! κι έτσι θα χάσετε την ανάλυση για το κάρυον και το (αρχαίο, προφανώς) ρήμα τρα.κάρ.ω, διότι ο συντάκτης θεωρεί πως όποια λέξη έχει μέσα καρ- πρέπει να δηλώνει, ξερωγώ, κάτι σκληρό ή να δηλώνει σύγκρουση (παράδειγμα το καρκατσουλιό, η καρακαηδόνα και ο Καραμανλής).

Τελικά ίσως δεν έκανα καλά που σπατάλησα ένα άρθρο και τόσο ηλεμελάνι για μια τόσο απερίγραπτη βλακεία, τη στιγμή που το άρθρο δεν προσθέτει και πολλά στους παλιούς μύθους του Λερναίου κειμένου: Πρωτογένεια της ελληνικης γλώσσας, εκατομμύρια λέξεις, μαθηματική δομή, κατάλληλη για υπολογιστές, δηλαδή εθνικιστικές βλακείες και βιάγκρα για το φρόνημα. Ίσως αξίζει να επαναλάβω, με κοπυπάστη, την κατακλείδα από ένα παλιό μου άρθρο, που είναι βέβαια γραμμένο για το Λερναίο κείμενο, αλλά νομίζω πως ταιριάζει και για εδώ:

Με άλλα λόγια, το κείμενο για το Hellenic Quest είναι μια αρμαθιά από χοντρά ψέματα και ανακρίβειες: κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει με το όνομα αυτό, καμιά σχέση δεν έχει η εταιρεία Apple ή το CNN με την εκμάθηση των ελληνικών, κανείς Άγγλος επιχειρηματίας δεν προτρέπει τα στελέχη της εταιρείας του να μάθουν αρχαία, η καταγραμμένη αρχαία ελληνική γλώσσα δεν έχει 90 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους αλλά σκάρτο ενάμισι εκατομμύριο, δεν έχει 6 εκατομμύρια λέξεις αλλά κάπου 200 χιλιάδες, η ελληνική γλώσσα δεν έχει πρωτογένεια και δεν είναι νοηματική ούτε μοναδική, ούτε έχει κάτι το ιδιαίτερο που την κάνει κατάλληλη για γλώσσα των υπολογιστών νέας γενεάς, οι Ισπανοί ευρωβουλευτές δεν ζήτησαν να καθιερωθεί η αρχαία ελληνική ως η επίσημη γλώσσα της ΕΕ και κανείς κουτόφραγκος δεν πρόκειται να μας κόψει ισόβια σύνταξη μόνο και μόνο επειδή έτυχε να γεννηθούμε στη χώρα του Σοφοκλή και του Αριστοτέλη. Να μάθουμε αρχαία, ναι· αλλά να μη βαυκαλιζόμαστε ότι θα μας διορίσουν σε επιτελικές θέσεις στο Αμέρικα επειδή ξέρουμε αρχαία!

Ωστόσο, η ελληνική γλώσσα είναι πράγματι μια πολύ όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα με μακρότατη ιστορία, και η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσαμε να της κάνουμε θα ήταν να τη χρησιμοποιούμε με καλαισθησία, ακρίβεια και φαντασία, χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας, νεοαττικισμούς και αμερικανιές, χωρίς εκζήτηση και διάθεση να ξεχωρίσουμε από την πλέμπα. Αυτό άλλωστε προσπαθεί να κάνει και ο υπογράφων μέσα από τα γραφτά του.

Υστερόγραφο:

Ωστόσο, δεν θα πάψει να με εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία άνθρωποι μορφωμένοι, με τα πτυχία τους και με τα ντοκτορά τους, αναπαράγουν τέτοιες μπαρούφες και τις προωθούν στους γνωστούς τους. Μια απάντηση είναι ότι το κάνουν χωρίς να σκεφτούν, αλλά δεν εξηγεί όλες τις περιπτώσεις. Μια άλλη είναι ότι με τις απανωτές σφαλιάρες που τρώμε τα τελευταία χρόνια θέλουν από κάπου να αντλήσουν περηφάνια, αλλά τα ίδια και χειρότερα γίνονταν και πριν από την κρίση, εξίσου δεκτικοί ήμασταν στους εθνικιστικούς γλωσσικούς μύθους, και μάλλον περισσότερο (το Λερναίο κυκλοφορεί τουλάχιστον από το 1997). Ίσως η θεοποίηση των αρχαίων ελληνικών (που βέβαια συνοδεύεται από την υπόρρητη υποτίμηση των νέων ελληνικών και κάνει μεγάλη ζημιά) να παίζει ένα ρόλο, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις.

https://sarantakos.wordpress.com/2013/09/04/mathematics-lang/

Θοδωρής Δανιηλίδης
Ακολουθήστε

Θοδωρής Δανιηλίδης

Founder and owner at ellinika hoaxes
Το διαδίκτυο είναι μια πολύτιμη πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ωστόσο κρύβει παγίδες, πολλές από αυτές επικίνδυνες. Τα τελευταία χρόνια, τα fake news έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις, στην καθημερινή ειδησεογραφία από ιστοσελίδες που αυτοχαρακτηρίζονται «ειδησεογραφικές», όσο και από άλλες που δημιουργούν «ειδήσεις» για λίγα κλικς παραπάνω.
Θοδωρής Δανιηλίδης
Ακολουθήστε
 • gh1978

  Καταρχάς και εγώ συμφωνώ πως κάποια απο τα παραπάνω παραδείγματα είναι όντως γελοία. Διαφωνώ όμως απόλυτα, με τα περί Φοινικικού αλφαβήτου.
  Τo άλεφ προφέρετε σίγμα, μια μικρή λεπτομέρεια που δεν την αναφέρει ο κ. Σαραντάκος. Δεύτερον, στον πίνακα που μας δείχνετε δεν έχει τα φοινικικά γράμματα, όπως επίσης να προσθέσω, πως οι Φοίνικες δεν χρησιμοποιούσαν φωνήεντα.
  Ο Πλούταρχος, όχι κάποιος τυχαίος δηλαδή, στο βιβλίο του «Περί της Ηροδότου κακοηθείας» υποστηρίζει ότι ο Ηρόδοτος λέει ανοησίες και το υποστηρίζει με πολύ σοβαρά επιχειρήματα, καθώς επίσης μην ξεχνάμε πως και ο ίδιος ο Ηρόδοτος μας λέει ξεκάθαρα ότι τα περί Φοινικικού αλφαβήτου είναι «όπως ΝΟΜΙΖΩ» ότι είναι!
  Δεν τον λες και σίγουρο! Ούτε και γι’ αυτό δεν έγινε αναφορά από τον κ. Σαραντάκο..
  Γιατί δηλαδή να μην πιστέψω τον Πλούταρχο;
  Δεν είναι πιο έγκυρος από τον κ. Σαραντάκο, ή μήπως κάνω λάθος;
  Ο κ. Σαραντάκος κάποιες φορές έχει δίκιο και κάποιες έχει άδικο.
  Στο συγκεκριμένο θέμα κάνει λάθος και μάλιστα τραγικό..
  Για να μην μακρηγορώ, με τις ανακαλύψεις γραμμικής Α’ και Β’ το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και καιρό. Υπάρχουν ικανοποιητικότατα στοιχεία, εδώ και δεκαετίες, ανακαλύψεις αρχαιολόγων και ερευνητών, όσο και ιστορικές αναφορές που δεν πολυδιαφημίζονται, προφανώς για τον ίδιο λόγο που δεν πολυδιαφημίζονται και η Αμφίπολη, το Δημόσιο Σήμα, οι πυραμίδες στην Θήβα ή στο Ελληνικό, το παλάτι του Οδυσσέα(ανακοινωμένο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου έκανε και την έρευνα), η Σαλαμίνα που είναι χαβούζα και πόσα ακόμη..
  Δεν θα κάτσω να αναλύσω περαιτέρω, όποιος ενδιαφέρεται ψάχνει.. . Με μια μικρή έρευνα, γίνεται εύκολα αντιληπτό και στον πιο αδαή, ότι σε καμία περίπτωση, μα καμία, δεν έχουμε πάρει τίποτα από κανέναν.

  Τίποτα.

 • gh1978

  Καταρχάς και εγώ συμφωνώ πως κάποια απο τα παραπάνω παραδείγματα είναι όντως γελοία. Διαφωνώ όμως απόλυτα, με τα περί Φοινικικού αλφαβήτου.
  Τo άλεφ προφέρετε σίγμα, μια μικρή λεπτομέρεια που δεν την αναφέρει ο κ. Σαραντάκος. Δεύτερον, στον πίνακα που μας δείχνετε δεν έχει τα φοινικικά γράμματα, όπως επίσης να προσθέσω, πως οι Φοίνικες δεν χρησιμοποιούσαν φωνήεντα.
  Ο Πλούταρχος, όχι κάποιος τυχαίος δηλαδή, στο βιβλίο του «Περί της Ηροδότου κακοηθείας» υποστηρίζει ότι ο
  Ηρόδοτος λέει ανοησίες και το υποστηρίζει με πολύ σοβαρά επιχειρήματα, καθώς επίσης μην ξεχνάμε πως και ο ίδιος ο Ηρόδοτος μας λέει ξεκάθαρα ότι τα περί Φοινικικού αλφαβήτου είναι «όπως ΝΟΜΙΖΩ» ότι είναι! Δεν τον
  λες και σίγουρο! Ούτε και γι’ αυτό δεν έγινε αναφορά από τον κ. Σαραντάκο..
  Γιατί δηλαδή να μην πιστέψω τον Πλούταρχο; Δεν είναι πιο έγκυρος από τον κ. Σαραντάκο, ή μήπως κάνω λάθος; Ο κ. Σαραντάκος κάποιες φορές έχει δίκιο και κάποιες έχει άδικο. Στο συγκεκριμένο θέμα κάνει λάθος και μάλιστα τραγικό..
  Για να μην μακρηγορώ, με τις ανακαλύψεις γραμμικής Α’ και Β’ το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και καιρό.
  Υπάρχουν ικανοποιητικότατα στοιχεία, εδώ και δεκαετίες, ανακαλύψεις αρχαιολόγων και ερευνητών, όσο και ιστορικές αναφορές που δεν πολυδιαφημίζονται, προφανώς για τον ίδιο λόγο που δεν πολυδιαφημίζονται
  και η Αμφίπολη, το Δημόσιο Σήμα, οι πυραμίδες στην Θήβα ή στο Ελληνικό, το παλάτι του Οδυσσέα(ανακοινωμένο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου έκανε και την έρευνα), η Σαλαμίνα που είναι χαβούζα και πόσα ακόμη..
  Δεν θα κάτσω να αναλύσω περαιτέρω, όποιος ενδιαφέρεται ψάχνει.. . Με μια μικρή έρευνα, γίνεται εύκολα αντιληπτό και στον πιο αδαή, ότι σε καμία περίπτωση, μα καμία, δεν έχουμε πάρει τίποτα από κανέναν.
  Τίποτα.

 • gh1978

  Καταρχάς και εγώ συμφωνώ πως κάποια απο τα παραπάνω παραδείγματα είναι όντως γελοία. Διαφωνώ όμως απόλυτα, με τα περί Φοινικικού αλφαβήτου.
  Τo άλεφ προφέρετε σίγμα, μια μικρή λεπτομέρεια που δεν την αναφέρει ο κ. Σαραντάκος. Δεύτερον, στον πίνακα που μας δείχνετε δεν έχει τα φοινικικά γράμματα, όπως επίσης να προσθέσω, πως οι Φοίνικες δεν χρησιμοποιούσαν φωνήεντα.
  Ο Πλούταρχος, όχι κάποιος τυχαίος δηλαδή, στο βιβλίο του «Περί της Ηροδότου κακοηθείας» υποστηρίζει ότι ο Ηρόδοτος λέει ανοησίες και το υποστηρίζει με πολύ σοβαρά επιχειρήματα, καθώς επίσης μην ξεχνάμε πως και ο ίδιος ο Ηρόδοτος μας λέει ξεκάθαρα ότι τα περί Φοινικικού αλφαβήτου είναι «όπως ΝΟΜΙΖΩ» ότι είναι! Δεν τον λες και σίγουρο! Ούτε και γι’ αυτό δεν έγινε αναφορά από τον κ. Σαραντάκο..
  Γιατί δηλαδή να μην πιστέψω τον Πλούταρχο; Δεν είναι πιο έγκυρος από τον κ. Σαραντάκο, ή μήπως κάνω λάθος; Ο κ. Σαραντάκος κάποιες φορές έχει δίκιο και κάποιες έχει άδικο. Στο συγκεκριμένο θέμα κάνει λάθος και μάλιστα τραγικό..
  Για να μην μακρηγορώ, με τις ανακαλύψεις γραμμικής Α’ και Β’ το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και καιρό. Υπάρχουν ικανοποιητικότατα στοιχεία, εδώ και δεκαετίες, ανακαλύψεις
  αρχαιολόγων και ερευνητών, όσο και ιστορικές αναφορές που δεν
  πολυδιαφημίζονται, προφανώς για τον ίδιο λόγο που δεν πολυδιαφημίζονται
  και η Αμφίπολη, το Δημόσιο Σήμα, οι πυραμίδες στην Θήβα ή στο
  Ελληνικό, το παλάτι του Οδυσσέα(ανακοινωμένο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου έκανε και την έρευνα), η Σαλαμίνα που είναι χαβούζα και πόσα ακόμη.. Δεν θα κάτσω να αναλύσω περαιτέρω, όποιος ενδιαφέρεται ψάχνει.. . Με μια μικρή έρευνα, γίνεται εύκολα αντιληπτό και στον πιο αδαή, ότι σε καμία περίπτωση, μα καμία, δεν έχουμε πάρει τίποτα από κανέναν. Τίποτα.

 • Simos Megalos

  Πολύ όμορφο άρθρο!
  Εγώ έχω δημιουργήσει την ιστοσελίδα http://multipedia.net
  με ψηφιακά αναγνωστικά ελληνικής λογοτεχνίας
  για εξάσκηση της ελληνομάθειας ομογενών και φιλελλήνων.
  Ευχαριστώ
  Σίμος Μεγάλος
  Μαδρίτη 2016/11/4

 • πολυτροπος

  τι καινουργιο σασ εγραψε ο νικολακησ που δεν το ξερατε?
  το καθε τι πουχει σχεση με ελληνισμο ειναι χυδαιο
  δεν το ξερατε?

  • John Smith

   Χυδαίο είναι να ξεφτιλίζει κανείς τον πολιτισμό μας με βλακώδεις θεωρίες βασισμένες σε αποκρυφιστικές πρακτικές, όπως αυτή που αναφέρει το άρθρο. Το ότι έχουμε ένα σπουδαίο πολιτισμό δε σημαίνει ότι η κάθε σαχλαμάρα που κάποιος θα προσπαθήσει να συνδέσει πάνω του είναι και σωστή.

 • πολυτροπος

  τι να πεις?
  εχουμε ξεχασει ακομα και το οτι οι δελφοι λεγονται ετσι και οχι δελτοι
  παιδια δυστυχως λεγονται δελφοι
  οπως ο α-δελφος
  οσον για τους «ειδικους»
  ουδεις αναφερφηκε
  στην γραμμικη Α&Β και τον γλαο Η πετρινο, ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

  ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΑΝΘΩΠΙΝΟΣ!
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΚΑΤΟΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ
  ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙΣΕ ΕΡΧΟΜΟ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ !
  » ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΜΗΓΑΝΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ,,,,,,»

  ο σαραντακος ειναι ΒΛΑΞ = 2+30+1+60=93 /9+3=12/ 1+2=3 (τα περι του μακρυτερου τα ξερουμε!)
  παιδια δεν ειναι τα αλφαβητα κοκονια
  αλεφ βεδ και αλλες παππαρες
  ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ!

  βοιδια και οτι δεν φτανει η αλεπου το λεει κρεμασταρι ! + ΒΟΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
  ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΟΛΟ!!

  οσοι ξερουν κατι απο αρχαιολογια
  εχουν υπ οψιν τους οτι η βιβλος, την οποια και μονο διαβαζουν οι σαραντακοι ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΨΕΥΤΟΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΙ ( προοδευτικοι σαραντακοι και ακροδεξιοι απ την αλλη!)

  δεν μας αφορα διοτι

  χωρις καθαρα συλλαβογραμματα Η φωνηεντα

  βλακειες διαβαζουμε
  οπως βλακειες διαβαζουμε στις μεταφρασεις σαραντακων και μη
  λυπαμαι κυριες & κυριοι
  ειναι ερπων κοινωνικος φασιστας οποιος δεν βλεπει την πραγματικοτητα
  οποιος δεν εχει μελετησει ελυτη και γκατσο
  (σαραντακος πχ, καιρος να μελετησει!!!!)
  θα περασουν χιλιετηριδες ωσπου

  να αντιληφθουμε την σημασια της γλωσσας των συμβολων
  αλλα και την αρτιοτητα της ελληνικης και των αλφαβητων της
  εχουμε γεμισει φραγγολαγνους, αφρικανολαγνους
  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΑΠ ΤΗΝ ΡΙΖΑ!

  • John Smith

   Προσπαθείς να πεις κάτι;

 • Aristotelis Psyllos

  Η απορία μου είναι πως οι ξένοι αναγνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα, έχουν πάρει τις ελληνικές λέξεις στην ιατρική ορολογία οι οποίες αποδίδουν στην εντέλεια το είδος της ασθένειας, έχουν βάλει τα αρχαία ελληνικά στα πανεπιστήμια τους, παραδέχονται ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και πλάθεται/πολλαπλασιάζεται αφάνταστα , μελετούν τα αρχαία συγγράμματα στη γλώσσα που γράφτηκα και γενικά μας μας προβάλλουν σε κάποιο βαθμό σαν έθνος» ενώ αντίθετα κάποιοι »πληρωμένοι» και ίσως με ξένη καταγωγή προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας μειώνουν διότι νοιώθουν κομπλεξικοί και προσπαθούν να μας κατατάξουν στους π΄λαι ποτέ αυτόχθονες αγροίκους κατοίκους της Ευρώπης που όταν οι Ελληνες έγραφαν τραγωδίες και πήγαιναν θέατρο οι Ευρωπαίοι ζούσαν στις σπηλιές και επικοινωνούσαν με νοήματα και αναρθρες κραυγές.Δεν είναι όμως έτσι ‘οσο και αν μας διαβάλλουν οι εγκάθετοι. Εμείς τους δώσαμε τις βάσεις να αναπτυχθούν, να οργανωθούν και να εκπολιτιστούν, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Και τούτο επιβεβαιώνεται συνεχώς.

  • John Smith

   Εμείς τους δώσαμε τις βάσεις, αλλά δεν φροντίσαμε να τις καλλιεργήσουμε ανάλογα. Από την τουρκοκρατία και μετά άρχισε η μόδα να θαυμάζουμε ότι ερχόταν απ’ το εξωτερικό, με τα γνωστά αποτελέσματα. Σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο: Αντί να προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση κάποιοι προσπαθούν να τραβήξουν αίγλη από σαχλαμάρες σαν αυτή που περιγράφει το άρθρο, θεωρώντας ότι οι Έλληνες είναι φύσει ανώτεροι και άρα δε φταίμε εμείς για τα χάλια μας.

 • John Smith

  Απλά… γιατί;

  Γιατί να κάτσει κάποιος και να γράψει τόσες βλακείες;

  Γιατί να υπάρχουν άνθρωποι που τις αναδημοσιεύουν;

  Γιατί, αντί να εκτιμήσουν το γεγονός ότι γεννήθηκαν σε μία χώρα που η γλώσσα της χαίρει εκτίμησης από τους περισσότερους αν όχι όλους τους ξένους, θεωρούν ότι πρέπει να την «αναδείξουν» με μπαρούφες;

  Γιατί ενώ προσπαθούν να πείσουν ότι είναι καλύτεροι από όλους τους άλλους τελικά δείχνουν ότι αισθάνονται μειονεκτικά απέναντί τους και ψάχνουν να βρουν στήριγμα όπου λάχει;

  Ειλικρινά, όταν διαβάζω τέτοια άρθρα νιώθω μια βαθεία απογοήτευση.

 • Aggelos Lazaridis

  » Εργάζεται στο μεταφραστικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζει στο Λουξεμβούργο.»(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82) ετσι εξηγουνται πολλα νομιζω . Ο κυριος Σαραντακος ας μας δηλωσει και τις εθνικοτητες των εργοδοτων του !!! –

  • Το Ad hominem στη χειρότερη μορφή του. Μερικοί νομίζουν πως είναι επιχείρημα, λυπάμαι πραγματικά.
   https://el.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem

   • Maria Charalampides

    Υπάρχει
    μεγάλη βιβλιογραφία για το πώς τα αρχαία ελληνικά επιδρούν θετικά στον
    εγκέφαλο, π.χ. Στον συνεδριακό τόμο των τετρακοσίων σελίδων «Alphabet
    and the Brain, έκδοση Springer του 1988» παρουσιάζονται τα συμπεράσματα
    πλήθους κορυφαίων επιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων και άλλων
    ειδικοτήτων, πλην Ελλήνων αντιστοίχων ειδικοτήτων. Επιμελητές της
    έκδοσης ήταν ο Καθηγητής της Ιατρικής Charles Lumsden του Πανεπιστημίου
    του Τορόντο και ο Διευθυντής του Κέντρου Θεωρίας της Επικοινωνίας
    Marchal McLuhan” Derrick De Kerckhove. Ρίξτε μια ματιά… και μην δυσφημίζετε τόσο εύκολα τη σελίδα σας.. Το ότι διαφωνεί κάποιος χημικός δεν καταρρίπτουμε έτσι το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Είμαστε εθνικιστές επειδή μαθαίνουμε την αλήθεια για τη γλώσσα μας; Είναι σαφές ότι επιχειρείται οργανωμένη αποκοπή από κάθε είδους στοιχείο συλλογικής και εθνικής ταυτότητας. Λυπάμαι που το κάνουν άνθρωποι που λέγονται Έλληνες.

    • John Smith

     Το θέμα δεν είναι ποιος διαφωνεί, το θέμα είναι αν έχει στοιχεία. Ο κ. Σαραντάκος εξέθεσε τα δικά του, και απέδειξε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μούφα. Έχεις εσύ στοιχεία που να δείχνουν το αντίθετο;

     • gh1978

      Καταρχάς και εγώ συμφωνώ πως κάποια απο τα παραπάνω παραδείγματα είναι
      όντως γελοία. Διαφωνώ όμως απόλυτα, με τα περί Φοινικικού αλφαβήτου.

      Τo άλεφ προφέρετε σίγμα, μια μικρή λεπτομέρεια που δεν την αναφέρει ο
      κ. Σαραντάκος. Δεύτερον, στον πίνακα που μας δείχνετε δεν έχει τα
      φοινικικά γράμματα, όπως επίσης να προσθέσω, πως οι Φοίνικες δεν
      χρησιμοποιούσαν φωνήεντα.
      Ο Πλούταρχος, όχι κάποιος τυχαίος
      δηλαδή, στο βιβλίο του «Περί της Ηροδότου κακοηθείας» υποστηρίζει ότι ο
      Ηρόδοτος λέει ανοησίες και το υποστηρίζει με πολύ σοβαρά επιχειρήματα,
      καθώς επίσης μην ξεχνάμε πως και ο ίδιος ο Ηρόδοτος μας λέει ξεκάθαρα
      ότι τα περί Φοινικικού αλφαβήτου είναι «όπως ΝΟΜΙΖΩ» ότι είναι! Δεν τον
      λες και σίγουρο! Ούτε και γι’ αυτό δεν έγινε αναφορά από τον κ.
      Σαραντάκο..
      Γιατί δηλαδή να μην πιστέψω τον Πλούταρχο; Δεν είναι
      πιο έγκυρος από τον κ. Σαραντάκο, ή μήπως κάνω λάθος; Ο κ. Σαραντάκος
      κάποιες φορές έχει δίκιο και κάποιες έχει άδικο. Στο συγκεκριμένο θέμα
      κάνει λάθος και μάλιστα τραγικό..
      Για να μην μακρηγορώ, με τις
      ανακαλύψεις γραμμικής Α’ και Β’ το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και καιρό.
      Υπάρχουν ικανοποιητικότατα στοιχεία, εδώ και δεκαετίες, ανακαλύψεις
      αρχαιολόγων και ερευνητών, όσο και ιστορικές αναφορές που δεν
      πολυδιαφημίζονται, προφανώς για τον ίδιο λόγο που δεν πολυδιαφημίζονται
      και η Αμφίπολη, το Δημόσιο Σήμα, οι πυραμίδες στην Θήβα ή στο
      Ελληνικό,
      το παλάτι του Οδυσσέα(ανακοινωμένο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου
      έκανε και την έρευνα), η Σαλαμίνα που είναι χαβούζα και πόσα ακόμη.. Δεν
      θα κάτσω να αναλύσω περαιτέρω, όποιος ενδιαφέρεται ψάχνει.. . Με μια
      μικρή έρευνα, γίνεται εύκολα αντιληπτό και στον πιο αδαή, ότι σε καμία
      περίπτωση, μα καμία, δεν έχουμε πάρει τίποτα από κανέναν. Τίποτα.

  • Grenadieros

   Αν τον ρωτησουν ομως κατι για το ταλμουδ ´η το μισνα εκει να δεις πως θα πεταχτει μεχρι το ταβανι για να σκιστει να αποδειξει την γνησιοτητα και την αληθεια τους,βαλε και την παλαια διαθηκη για να δεσει το γλυκο.
   Μην απορουμε μετα που οι τουρκοι μιλανε για «αρχαιο τουρκικο πολιτισμο του αιγαιου απο το 2480 ΠΧ» στα σχολικα τους βιβλια,ειδες εσυ ποτε κανεναν σαραντακο ´η σιαμακη να βγει να τους αντικρουσει; Οοοοοοχι βεβαια,τυχαιο δεν νομιζω !

  • Grenadieros

   Αν τον ρωτησουν ομως κατι για το ταλμουδ ´η το μισνα εκει να δεις πως θα πεταχτει μεχρι το ταβανι για να σκιστει να αποδειξει την γνησιοτητα και την αληθεια τους,βαλε και την παλαια διαθηκη για να δεσει το γλυκο.
   Μην απορουμε μετα που οι τουρκοι μιλανε για «αρχαιο τουρκικο πολιτισμο του αιγαιου απο το 2480 ΠΧ» στα σχολικα τους βιβλια,ειδες εσυ ποτε κανεναν σαραντακο ´η σιαμακη να βγει να τους αντικρουσει; Οοοοοοχι βεβαια,τυχαιο δεν νομιζω !

 • Άρης

  Ποιον <> να πιστέψεις τωρα;μμμ γιατι και οι άλλοι ως ειδικοί τα λένε.τελικα μόνο ο Σαραντάκος ειναι ειδικός στη γλώσσα σε αυτη την χώρα;μόνο ο Σαραντάκος ασχολείται με αυτο το θέμα σε αυτη την χώρα;γιατι μόνο δικά του άρθρα περί του θέματος βρίσκουμε στο δίκτυο.αλλος δεν υπάρχει;τόσοι επιστήμονες αλλα μόνο αυτός.δεν ξερω τι ειναι αλήθεια και τι όχι αλλα ούτε εσείς παρουσιάζεται πειστικά το θέμα καθώς η χρήση μιας πηγής ειναι ύποπτη στους υπόπτους καιρούς που ζούμε.μια μερίδα ανθρώπων δεν τα πιστεύει και χλευάζει τους άλλους ως ανόητους αφελείς η ελληναράδες και μια άλλη τα πιστεύει και απλώς αντικαθιστούν το ελληναρας με το ψευτοπροοδευτικος.προσωπικα σας σιχαίνομαι όλους εσάς που με άρθρα παρόμοια χλευάζετε ο ένας τον άλλον,δεν βοηθάτε πουθενά.εφοσον οι επιστήμονες και όχι μόνο ένας δεν κάνουν κάτι να μαθευτεί το αληθινό τοτε δεν φταίμε εμεις που τα διαβάζουμε.

 • Κούκος

  Δεν το γνώριζα όλα αυτά και τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, όμως έχω μια απορία ( καλοπροαίρετα ) πως είναι δυνατόν όλη η παγκόσμια επιστημονική ορολογία να είναι κυρίως ελληνική; Θέλω να πω αν όντως είναι έτσι πόσο ΄΄φτωχές» είναι οι υπόλοιπες γλώσσες;

  • Diabolo

   ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΕς ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ κτλ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΤΣΙ ,ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ)

   • Άρης

    Πολύ βολικό αυτο που λες ιδιαίτερα αν σκεφτείς οτι για μεγάλο διαςτημα κάθε τι ελληνικό για θρηςκευτικους λόγους απαγορευόταν.οι Έλληνες που λέγονταν εθνικοί αλλα η ελληνικη γλώσσα τιμητικά διατηρήθηκε,ιδιαίτερα οι επιστημονικές λέξεις που θα αμφισβητούσαν τον Θεούλη τους έπρεπε να τιμηθούν μμμ κάπου χάσκει αυτο που λες

    • Konstas

     Φίλε μου, δεν κατάλαβα τίποτε από το σκεπτικό σου και γιατί χάσκει αυτό που λέει ο Diabolo…

     Ασχέτως του τι κάναμε μεταξύ μας, τα αρχαία ελληνικά ανέκαθεν διατηρήθηκαν σαν επιστημονική/λόγια γλώσσα. Ακόμα και στον μεσαίωνα, η «επιστημονική» κοινότητα θεωρούσε τα ελληνικά χειρόγραφα ως πολύτιμο αγαθό (βλ. και http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=2623 ).

     Έτσι ήταν λογικό να διατηρηθούν ελληνικοί όροι και στην σύγχρονη ορολογία. Από την άλλη ένα μεγάλος μέρος της σύγχρονης επιστημονικής ορολογίας είναι στα λατινικά. Αυτό τι σημαίνει; Δεν σημαίνει απολύτως τίποτε… Ούτε θεοί, ούτε δαίμονες….

     Απλά η σύγχρονη επιστήμη διαμόρφωσε ένα μέρος της ορολογίας της με τις γλώσσες αυτές για λόγους τιμητικούς, συμβολισμού, κύρους, αλλά και πρακτικούς (π.χ. μια νεκρή γλώσσα όπως τα λατινικά δεν αλλάζει ποτέ, επομένως μια έννοια που περιγράφεται στα λατινικά θα διατηρεί για πάντα την ίδια σημασία, γεγονός απαραίτητο για την συνεννόηση μεταξύ των επιστημόνων)

     • ΛΕΩΝΙΔΑΣ

      ΜΗΠΩΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ «ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ» ( ΚΥΜΑΙΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΜΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΦΕΡΕ Ο ΜΕΓΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΗΝ CUMAE = ΚΥΜΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΠΟΛΗ ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 5.260 Π.Χ. , ( ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΦΕΡΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΙΣΡΑΗΛ ; ΤΟ 800 Π.Χ. ; ) ΚΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ; ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΓΡΑΦΗ ; ΣΑΝ ΠΟΛΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΠΕΜΠΤΟΦΑΛΑΓΓΙΤΕΣ ΣΤΟ ΔΥΣΜΟΙΡΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΠΟ , ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ … Ή ΠΙΟ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΟΝ ΕΦΑΓΑΝ ΟΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΕΣ ΑΤΟΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ( ΓΝΩΣΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ) ….. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΘΕ ΣΑΝ ΠΟΛΥΓΝΩΣΤΗ ΘΑ ΠΩ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Η ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ … ΕΔΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΡΟΔΩΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ Ο ΙΟΥΔΑΣ ……

     • Konstas

      Να πω την μαύρη αλήθεια, μπήκα στον πειρασμό να σας απαντήσω με ολόκληρο το κείμενό μου σε κεφαλαία, αλλά σκέφτηκα ότι οι υπόλοιποι αναγνώστες που θα τύχει να το διαβάσουν δεν μου φταίνε σε τίποτε, αφού μάλλον δεν είναι εξοικειωμένοι με τον αρχαϊκό τρόπο γραφής με κεφαλαία. Πάντως, αν παραλείπατε και τα κενά ανάμεσα στις λέξεις, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη η ομοιότητα.με αρχαία επιγραφή.

      Όσον αφορά τα λατινικά τώρα, δεν αντιλαμβάνομαι τον συλλογισμό σας:
      «Τα μετέφερε ο Μεγασθένης στην Κύμη». Μετέφερε ολοκληρωμένη γλώσσα; Η Κύμη της Ιταλίας ιδρύθηκε από Ευβοείς. Αυτοί δηλαδή δεν μιλούσαν ελληνικά αλλά «Κυμαϊικά»- τα επόμενα Λατινικά;;;

      Δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς ότι το Λατινικό αλφάβητο προέρχεται εν μέρει και από το ελληνικό ή ότι οι λατίνοι επηρεάστηκαν από τους έλληνες. Και λοιπόν; Έχει η κλασσική λατινική τελικά καμία σχέση με την ελληνική; Μπορεί κάποιος που γνωρίζει αρχαία ελληνικά να καταλάβει οτιδήποτε από τα λατινικά χωρίς να τα διδαχθεί;

      Και εν τέλει…. ας δεχθώ ότι είμαι στούρνος και δεν γνωρίζω τίποτε από αυτά. Το ερώτημα παραμένει : Και λοιπόν;
      Τι δουλειά έχουν Χριστοί, Θεοί, Εβραίοι και Ιούδες ή Έλληνες κυβερνήτες με το εάν η ελληνική γλώσσα και η λατινική (πείτε την Κυμαϊική αν σας ταιριάζει καλύτερα) χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη επιστημονική ορολογία;

      Τουλάχιστον, όταν υιοθετείτε μια θεωρία συνωμοσίας, παρουσιάστε την ολοκληρωμένη με κάποιο λογικοφανές συμπέρασμα … Σε εμάς οφείλονται όλες οι γλώσσες του κόσμου, αλλά οι εβραιομασώνοι το κρύβουν και διαστρεβλώνουν την ιστορία. Εντάξει. Για ποιον λόγο αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πάσχει το απλό επιχείρημα που παρέθεσε ο Diabolo και εγώ περί της επιστημονικής ορολογίας ;

     • Εγώ θα σας πρότεινα να ρίξετε μια ματιά στο παρακάτω άρθρο που μιλάει για την πινακίδα του Δισπηλιού, που ίδιος ο καθηγητής κύριος Γιώργος Χουρμουζιάδης σε νεότερη συνέντευξή του (2009) δήλωσε:
      Ό,τι έχει γραφεί για την πινακίδα είναι βλακεία, με μεγάλο Βήτα και δύο γραμμές από κάτω! Μερικοί διάβασαν και το όνομα της Καστοριάς εκεί μέσα… Αυτό δεν είναι βλακεία… Αν υπάρχει ιεράρχηση είναι ηλιθιότητα!

      http://ellinikahoaxes.gr/2014/05/15/%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B2%CE%B5-%CE%B7-%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-7-254-%CF%87/

 • leon06010

  Αμ το Ν που προκαλεί κραδασμούς;

 • Onslaught

  Τον διέλυσε…