Ο κοσμοπολίτης Οδυσσέας και η ανακάλυψη της Αμερικής

21

Και τι δεν έχουμε διαβάσει για τον Οδυσσέα και γενικότερα για τα Ομηρικά Έπη. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε γράψει πάνω σ’ αυτά τα θέματα (εδώ κι εδώ), επιδιώκοντας την προβολή μιας λογικότερης και «ιστορικότερης»  άποψης. Παρόλα αυτά στο πέρασμα του χρόνου, ειπώθηκαν πολλές ευφάνταστες θεωρίες από – συνήθως – εντελώς άσχετους με την ιστορία και την αρχαιολογία, «επιστήμονες». Η Εριέττα Μερτζ, αν και «ιστορικός», (αμφιβάλλω εάν την αποκαλούσε ποτέ κανείς έτσι) είχε διατυπώσει μια θεωρία, την οποία θα δούμε στο παρακάτω κείμενο από το πρώην defence net.odysseas2ld4


Το πραγματικό ταξίδι του Οδυσσέα και γιατί μας το έκρυψαν

H πρώτη που ετόλμησε να έρθει αντιμέτωπη προς την επικρατούσα άποψη ότι οι περιπλανήσεις του Οδυσσέως έγιναν …μέσα στην Μεσόγειο ήταν η Αμερικανίδα Εριέττα Μέρτζ (Henrietta Mertz) η οποία το 1965 εξέδωσε στο Σικάγο των Η.Π.Α. το βιβλίο » The Wine Dark Sea» (τίτλος στα Ελληνικά «ΟΙΝΩΨ ΠΟΝΤΟΣ» εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ -1995)και αργότερα το 1967 τα «Αργοναυτικά» δια των οποίων με μεγάλη πειστικότητα -στηριζόμενη στις δικές της προσωπικές έρευνες και εξερευνήσεις στην Β. και Ν. Αμερική- διατυπώνει την θέση ότι το ταξίδι του Οδυσσέως είχε και ένα σημαντικό σκέλος εκτός Μεσογείου.

Η άποψη της κ. Μέρτζ είναι ότι ο Οδυσσέας ταξίδεψε μέχρι τις ακτές της Αμερικής βοηθούμενος από τα θαλάσσια ρεύματα. Η κ. Μέρτζ εντόπισε τα μέρη που επισκέφθηκε ο Οδυσσέας με βάση την ταχύτητα που κινούνται τα θαλάσσια ρεύματα και την διάρκεια των ταξιδιών από σταθμό σε σταθμό όπως αναφέρονται στην Οδύσσεια. Οι απόψεις της κ. Μέρτζ ενισχύονται και από αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί στην Αμερικανική ήπειρο. 

Σχεδιάγραμμα που παρουσιάζει την περιπλάνηση του Οδυσσέα μετά την πτώση της Τροίας βάσει των διαπιστώσεων της Εριέττας Μέρτζ (η οποία μελέτησε εδάφιο προς εδάφιο το κείμενο του Ομήρου σε συνδυασμό με διάφορες νεότερες ανακαλύψεις και παρατηρήσεις που αναφέρονται από τον ίδιο τον Όμηρο π.χ. διάρκεια ταξιδιού κλπ). Στον χάρτη επισημαίνονται η περιοχή που υπήρξαν οι Σειρήνες , σε ποιο σημείο της Αμερικάνικης ηπείρου ήταν η Σκύλλα και η Χάρυβδης και μέσο ποίας οδού ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη βοηθούμενος καθ’ όλη την διαδρομή από το ρεύμα του κόλπου (Gulf stream) . odysseas2ld4

Η  μελέτη του Ζίγκφριντ Πετρίδη 

Οι Έλληνες έχουν μία αποδεδειγμένη ναυτική ιστορία που ξεκινάει τουλάχιστον από το 7.250 π. Χ. όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα του σπηλαίου Φράχθι στην Αργολίδα.

«…Η μοναδικότης του Ελληνικού γεωγραφικού χώρου, ήτοι η παρουσία εις μικράν σχετικώς έκτασιν, το Αιγαίον Πέλαγος, εκατοντάδων νήσων, επέτρεψε εις τους προϊστορικούς κατοίκους του, λίαν ενωρίς την ανάπτυξιν της δια θαλάσσης επικοινωνίας. Με την πάροδο των ετών και την απόκτησιν πείρας θαλασσίων ταξιδίων, οι Αιγαίοι ναυτικοί έγιναν τολμηρώτεροι, πλεύσαντες προς βορράν εις τον Εύξεινον πόντον, προς νότον εις Αίγυπτον και «Φοινίκην» και δυσμάς εις Ιταλίαν και Ιβηρίαν. Ανακαλύψαντες ότι η θάλασσα εις ην εταξίδευον περιεβάλλεντο παντού υπό ξηράς με μία μόνον έξοδον, δεν εδίστασαν να εξέλθουν τραπέντες όπως είδομεν προς βορράν (σημ. της ΑΕΙ- Κασσιτερίδες νήσοι = Αγγλία) δια τον κασσίτερον και δια το ήλεκτρον, αλλά και προς δυσμάς ως θ’ αποδείξωμεν…» («ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ελληνική έκδοση, σελίδα 139) orw18.tmp

Η Ελληνική γραμματεία είναι πλούσια σε αναφορές για τις γεωγραφικές γνώσεις των αρχαίων προγόνων μας. Στην μελέτη του κ. Πετρίδη παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις 
γεωγραφικές γνώσεις για περιοχές : 

– του Βορρά (υπερβορέα) 
– της Ανατολής (Ασίας)
– του Νότου (Αιθιοπία, Κυρηναϊκή, Αίγυπτος, λοιπή βόρεια Αφρική) 
– και της Δύσεως (Ιταλία, νήσοι δυτικώς της Ιταλίας α) Σαρδηνία, β) Κορσική γ) Έλβα δ) Καπρί ε) Ίσκια , Ιβηρική χερσόνησος, Γαλλία, βόρειο-ανατολική Ευρώπη, Βρετανία – Ιρλανδία. 

Από την Ελληνική γραμματεία προκύπτει ότι οι Έλληνες έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις αστρονομικές παρατηρήσεις (παράδειγμα οι αστρονομικές αναφορές των Ορφικών ύμνων) και οι ναυτικοί της εποχής χρησιμοποιούν τους αστερισμούς για να προσανατολίζονται κατά την διάρκεια της νυχτερινή πλεύση τους. 

Μεγάλη βαρύτητα στην έρευνα του ταξιδιού του Οδυσσέως έχουν οι αστρονομικές αναφορές της Οδύσσειας. Αναφέρεται από τον Όμηρο ότι «ΑΡΚΤΟΝ Θ’ ΗΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΑΝ ΕΠΙΚΛΗΣΙΝ ΚΑΛΕΟΥΣΙΝ, ΗΤ’ ΑΥΤΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Τ’ ΩΡΙΩΝΑ ΔΟΚΕΥΕΙ, ΟΙΗ Δ’ ΑΜΜΟΡΟΣ ΕΣΤΙ ΛΟΕΤΡΩΝ ΩΚΕΑΝΟΙΟ ΤΗΝ ΓΑΡ ΔΗ ΜΙΝ ΑΝΩΓΕ ΚΑΛΥΨΩ, ΔΙΑ ΘΕΑΩΝ, ΠΟΝΤΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΑΙ ΕΠ’ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΧΟΝΤΑ» (ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ε 273) δηλαδή : «και την ‘Αρκτον (Μ. ‘Αρκτο) που την ονομάζουν και ‘Αμαξα, που κλωθογυρίζει αυτού και παραφυλάει τον Ωρίωνα και που μονάχ’ αυτή είναι αμέτοχη στα λουσίματα του Ωκεανού, (σημ. της ΑΕΙ : δηλαδή ο αστερισμός είναι αειφανής – δεν πέφτει κάτω από τον ορίζοντα) τον συμβούλεψε λοιπόν η υπέροχη θεά η Καλυψώ να ταξιδεύει έχοντας στ’ αριστερό του χέρι αυτήν». 

Στο κείμενο αυτό περιέχονται σημαντικότατες πληροφορίες. «…Ο Όμηρος ομιλεί περί «Ωκεανού» και όχι «Πόντου» και όπως είδομεν «Ωκεανόν» οι αρχαίοι Έλληνες ωνόμαζαν την περιβάλλουσαν την οικουμένην θάλασσαν (σημ. της ΑΕΙ : η θάλασσα έξω από τις Ηράκλεις στήλες) περί αυτού συμφωνεί και ο Στράβων «ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΠΑΝΤΑ ΦΑΝΕΡΩΣ ΕΝ ΤΩ ΑΤΛΑΝΤΙΚΩ ΠΕΛΑΓΕΙ ΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΔΗΛΟΥΤΑΙ» (c26) δηλαδή : Όλα αυτά είναι καταφανές ότι δηλούνται (υπό του Ομήρου) ως τελούμενα εις τον Ατλαντικόν»…» («ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ελληνική έκδοση, σελίδα 182) 

Η πολυετή εμπειρία του Ζ. Πετρίδη ως ιστιοπλόου τον βοήθησε να επιβεβαιώσει ή και να διορθώσει (όπου αυτό ήταν απαραίτητο) τα συμπεράσματα της Ε. Μέρτζ, με βάση τις αναφορές που υπάρχουν από τον Όμηρο για την διάρκεια του ταξιδιού από σταθμό σε σταθμό και τις επιπρόσθετες λεπτομέρειες που τυχόν αναφέρονται (π.χ. κατεύθυνση ανέμου, πορεία πλοίου, περιγραφές των νησιών κλπ). 

Παράδειγμα: ΑΙΟΛΙΑ 

«..Γράφει ο Όμηρος : «ΔΩΚΕ ΜΟΙ ΕΚΔΕΙΡΑΣ ΑΣΚΟΝ ΒΟΟΝ ΕΝΝΕΩΡΟΙΟ, ΕΝΘΑ ΔΕ ΒΥΚΤΑΩΝ ΑΝΕΜΟΝ ΚΑΤΕΔΗΣΕ ΚΕΛΕΥΘΑ, ΚΕΙΝΟΝ ΓΑΡ ΤΑΜΙΗΝ ΑΝΕΜΩΝ ΠΟΙΗΣΕ ΚΡΟΝΙΩΝ ΗΜΕΝ ΠΑΥΜΕΝΑΙ ΗΔ’ ΟΡΝΥΜΕΝ ΟΝ Κ’ ΕΘΕΛΗΣΙΝ. ΝΗΙ Δ’ ΕΝΙ ΓΛΑΦΥΡΗ ΚΑΤΕΔΕΙ ΜΕΡΜΙΘΙ ΦΑΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΕΗ, ΗΝΑ ΜΗΤΙ ΠΑΡΑΠΝΕΥΣΗ ΟΛΙΓΟΝ ΠΕΡ, ΑΥΤΑΡ ΕΜΟΙ ΠΝΟΙΗΝ ΖΕΦΥΡΟΥ ΠΡΟΕΗΚΕΝ ΑΗΝΑΙ, ΟΦΡΑ ΦΕΡΟΙ ΝΗΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ» (ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κ19)

Δηλαδή «Μου ‘δωσε ένα ασκί εννιάχρονου βοδιού, που το έγδαρε, κι έκλεισε κει μέσα τις κινήσεις των ανέμων με τα πολλά τους βουητά, γιατί εκείνον είχε κάμει ο γιός του Κρόνου επιστάτη στους ανέμους, για να σταματάη και να αμολάη όποιον του αρέσει. Κι έδεσε το ασκί μέσα στο βαθουλωτό καράβι με γυαλιστερή, ασημένια κλωστή, για να μην φυσάει έστω και λίγο. ‘Αφησε μονάχα τον Ζέφυρο (δυτικό) να φυσάει για χάρη μου, για να πάη στην πατρίδα και τα πλοία κι εμάς τους ίδιους.»

Ώστε ο Αίολος παρακληθείς υπό του Ωδυσσέως, εδέσμευσεν όλους τους ανέμους, αφήσας μόνο τον ούριον δι’ αυτόν, Ζέφυρον – δυτικός, όπερ σημαίνει ότι ο Οδυσσεύς ευρίσκετο δυτικώς της Ιθάκης και περίπου στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με αυτήν. 

Και η διήγησις συνεχίζει : 

«ΕΝΝΗΜΑΡ ΜΕΝ ΟΜΩΣ ΠΛΕΟΜΕΝ ΝΥΚΤΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΜΑΡ, ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ Δ’ ΗΔΗ ΑΝΕΦΑΙΝΕΤΟ ΠΑΤΡΙΣ ΑΡΟΥΡΑ» (ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κ2 δηλαδή : » Εννιά μερόνυχτα συνέχεια ταξιδεύαμε και στις δέκα άρχισε να ξεχωρίζει πια η γη της πατρίδας» (σημ. της ΑΕΙ : άρα η νήσος Αιολία πρέπει να είναι ένα νησί που να ευρίσκεται δυτικά της Ιθάκης και να απέχει απόσταση που ισοδυναμεί με ταξίδι επί 9 μέρες με ευνοϊκό άνεμον)

Η απόστασις νήσοι Lipari – νήσος Ιθάκη δεν υπερβαίνει τα 270 μίλια και δια 9-ήμερον πλούν η μέση ταχύτης είναι : 270:9: 4=1,25 κόμβοι, αλλά μία ωριαία ταχύτητα πλεύσης 1,25 κόμβων δεν είναι «εύνοια» του Αιόλου, αλλά μαρτύριο… 

Αντιθέτως η απόστασις : νήσος Μαγιόρκα – Σαρδηνία – Σικελία – Ιθάκη είναι 870 μίλια και δια 9-ήμερον πλούν η μέση ταχύτης είναι : 870:9:24=4,03 κόμβοι, δηλαδή μία ταχύτης ενός ήρεμου θαλάσσιου περιπάτου, δεκτή από πάσης απόψεως. ‘Αρα να η «νήσος του Αιόλου»…» («ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ελληνική έκδοση, σελίδα 216) 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι ο Οδυσσέας δεν έφτασε στην Αμερικανική ήπειρο από τύχη, παρασυρόμενος από τα θαλάσσια ρεύματα (άποψη την οποία έχει η κ. Ε. Μέρτζ). d4x19.tmp

Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες είχαν και ποντοπόρα πλοία, ισχυροτάτης κατασκευής, ταχέα και ευέλικτα. 

Γνώριζαν πολύ καλά και την ναυτική τέχνη, αλλά και την τέχνη του ναυτίλου, εκμεταλλευόμενοι τις δυο κινητήριες δυνάμεις των πλοίων : τα κουπιά και τα πανιά. για να οδηγήσουν τα σκάφη τους εκεί που επιθυμούσαν. 

Οι εικόνες καθώς και μέρος των κειμένων προέρχονται από τα βιβλία του Ζ. Πετρίδη 

α) ΟΔΥΣΣΕΙΑ – μία ναυτική εποποιία των Ελλήνων εις την Αμερικήν (Αθήνα 1994) 

β) HOMER’S ODYSSEY – America’s discovery by the ancient Greeks (βελτιωμένη έκδοση – Athens1999)

το είδαμε στο pronews (πρώην defence net) και στο periergaa


Ο ισχυρισμός ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανακαλύψει την Αμερική δεν είναι κάτι καινούριο. Η ίδια θεωρία, ελαφρώς παραλλαγμένη, υπάρχει και για τους αρχαίους Αιγυπτίους αλλά και για τους Ρωμαίους. Συνήθως οι δημιουργοί αυτών των αρκετά ευφάνταστων και παράλογων θεωριών, είναι διάφοροι ημιμαθείς και συχνά αυτοαποκαλούμενοι «επιστήμονες» , οι οποίοι συγγράφουν τις απόψεις τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλούν από ψευδοαρχαιολογικά και ψευδοϊστορικά δεδομένα μη αποδεκτά από τις επιστημονικές κοινότητες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, η θεωρία αυτή πάτησε πάνω σε μία φράση του Στράβωνα (64 π.χ – 24 μ.χ) που προέρχεται από το πρώτο του βιβλίο από τα  «Γεωγραφικά». Η φράση είναι η εξής «ταῦτα γὰρ πάντα φανερῶς ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ πελάγει πλαττόμενα δηλοῦται.» Αναφερόμενος σε ένα λάθος του Πολύβιου, που τοποθέτησε το νησί της Καλυψούς, την Ωγυγία σε λανθασμένο μέρος, ο Στράβων προχωράει στην επανατοποθέτηση του νησιού στον Ατλαντικό. Βέβαια αν και φαίνεται πως υπάρχει γνώση για νήσους εντός του Ατλαντικού και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ο Στράβων δεν αναφέρει πουθενά στα βιβλία του, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα, πως γνώριζε για την Ήπειρο της Αμερικής. Το λογικότερο συμπέρασμα, είναι πως αναφέρεται στις νήσους Αζόρες ή στις Κανάριες Νήσους. Στους γνωστούς πάντως χάρτες που είχε φτιάξει, μετά βίας είχε συμπεριλάβει εντός τους, τις Κανάριες Νήσους και αυτό οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα, πως στο κείμενο του στα «Γεωγραφικά» αναφέρεται στις νήσους που αποκαλούμε σήμερα Αζόρες. Εξ άλλου, η Ωγυγία ήταν νησί και όχι ολόκληρη Ήπειρος όπως είναι η Αμερική, η οποία είναι τετραπλάσια σε έκταση από την Ευρώπη, αλλά και και πενταπλάσια από την τότε γνωστή Ευρώπη.

C+B-Geography-Map1-StrabosMap c-i

World_Map_Strabo_63BC-24AC c-i

Πάντως ο Στράβων, αν και δεχόταν κατά κύριο λόγο τις γεωγραφικές πληροφορίες που παρείχε ο Όμηρος, πίστευε πως τα ομηρικά έπη, ήταν επί το πλείστον μυθολογικά έργα και όχι ιστορικά. Προφανώς μέχρι και σήμερα προσφέρουν ιστορικές πληροφορίες, αλλά διαφέρουν αισθητά από την πραγματική ιστοριογραφία.

Εκεί όμως που θα ήθελα να εστιάσω είναι η καταγωγή του ίδιου του μύθου της Οδύσσειας (που προφανώς δεν θα βρω την λύση, καθώς είναι ένα ζήτημα που απασχολεί φιλολόγους, αρχαιολόγους και ιστορικούς ήδη από την αρχαιότητα). Σύμφωνα με την πιο αποδεκτή θεωρία των ειδικών, ο Όμηρος πρέπει να έζησε γύρω στο 800 με 700 π.χ. Κάποιοι ισχυρίζονται πως έζησε 100 χρόνια αργότερα ή νωρίτερα από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά η άποψη τους, μέχρι στιγμής δεν είναι η επικρατούσα. Πολλοί ιστορικοί, μεταξύ αυτών οι J.B. Bury και Russell Meiggs, υποστήριζαν πως ο μύθος του Οδυσσέα αλλά και των Αργοναυτών, αντικατόπτριζαν τα υπερπόντια ταξίδια των Ελλήνων, κατά τους μεγάλους ελληνικούς αποικισμούς, στην Μεσόγειο αλλά και στον Εύξεινο Πόντο. Σύμφωνα με τους παραπάνω ιστορικούς, στο βιβλίο τους «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» γράφουν τα εξής :

«Ο Πόντος ήταν άπιστος χώρος ακόμη και για πλοία πεπειραμένων ναυτικών, και υπέθεσαν πως γι’ αυτό τον λόγο έχει πάρει τ’όνομά του «Εύξεινος», δηλαδή Φιλόξενος, από κάποια συνήθεια που είχαν οι  Έλληνες, όπου επιζητούσαν να εξευμενίσουν τις αντίξοες δυνάμεις με εύφημα ονόματα. Τότε που ο περίπλους του Ευξείνου ήταν ακόμη άγνωστος και οι άνθρωποι άρχιζαν δειλά να εξερευνούν τις ακτές του, ήταν η εποχή που σχηματιζόταν η αφήγηση με τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα. Τον φαντάζονταν πως από την Τροία κίνησε να διασχίσει τον Πόντο και πως αφού τον περιέπλευσε όλον έφτασε στο τέλος στην Ιθάκη με χερσαίο ταξίδι μέσα από την Θράκη και την Ήπειρο. Αυτό συγκαλύπτεται στην Οδύσσεια, έτσι όπως την έχουμε σήμερα, συνταίριασμα ενός πλήθους από λογής μύθους και άσματα· το νησί της Κίρκης έχει  μετατοπιστεί στη μακρινή δύση και ο τόπος που χρησιμεύει για σκηνικό της καθόδου στα υποχθόνια έχει μεταφερθεί στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Κίρκη όμως, του Ηλίου η κόρη και αδελφή του Αιήτη, του βασιλιά που είχε στην κατοχή του το χρυσόμαλλο δέρας, είναι δεμένη με τις θάλασσες της Κολχίδας· το ίδιο και ο κόσμος των σκιών πέρα από τους Κιμμερίους, κατά τα μεταγενέστερα τμήματα του έπους και εκείνη η προβολή που παίρνει η Ιθάκη, ένα από τα νησιά του Ιονίου που στέκονται στον δρόμο προς τη δυτική Μεσόγειο, απηχούν την απαρχή της επεκτάσεως της Ελλάδας προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως οι αρχέγονες περιπλανήσεις του Οδυσσέα συνδέονταν όχι με τη δύση, αλλά με την εξερεύνηση του Ευξείνου.» σελίδα 110

Η συγκεκριμένη άποψη αν και δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, εμπεριέχει στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με την προφορική παράδοση των Ομηρικών ποιημάτων. Καθώς δεν γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογική τοποθέτηση της συγγραφής τους, δεν μπορούμε με ασφάλεια να πούμε για ποιο ακριβώς ιστορικό,κοινωνικό και πολιτικό γεγονός μιλούν. Παρόλα αυτά μπορούμε εύλογα να συμπεράνουμε ότι αλληγορίες και παρομοιώσεις γεγονότων προσαρμόζονταν στο ποίημα ανάλογα με την εποχή. Στους πιο αρχαϊκούς τύπους του ποιήματος, φαίνεται πως η κύρια δράση λαμβάνει χώρο στον Εύξεινο Πόντο. Αργότερα με την εξάπλωση των Ελλήνων στη Δυτική Ευρώπη, γεωγραφικά σημεία που θύμιζαν αντίστοιχα μέρη στην Οδύσσεια, αρχικά τοποθετήθηκαν στο ποίημα και στη συνέχεια  αντικατέστησαν τα παλαιότερα.

Εάν παρατηρήσει κάποιος χάρτες των ταξιδιών του Οδυσσέα, των Αργοναυτών αλλά και του Αινεία θα δει πολλές ομοιότητες ως προς την πορεία τους.

Οδυσσέας, Ιάσωνας, Αινείας
1.ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2. ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 3.ΑΙΝΕΙΑΔΑ

Εδώ μπορείτε να δείτε επίσης, με μία πιο μυθολογική προσέγγιση το ταξίδι του Οδυσσέα, τα μέρη στα οποία πήγε μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη.

Πρέπει τέλος να επισημάνουμε και τις δυνατότητες ναυσιπλοΐας στην Αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες αν και γνωστοί θαλασσοπόροι, πάντοτε προτιμούσαν να κάνουν τον περίπλου μια περιοχής για να φτάσουν στον επιθυμητό προορισμό. Προφανώς και γινόντουσαν ταξίδια στο ανοικτό πέλαγος, αλλά οι κίνδυνοι ήταν πραγματικά πολλοί. Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τη διαδρομή του Αθηναϊκού στόλου, κατά τη Σικελική εκστρατεία. Οι Αθηναίοι πρώτα κάνουν τον περίπλου της Πελοποννήσου, στη συνέχεια των Ιονίων Νήσων και τέλος της «Μπότας» της Ιταλίας, για να φτάσουν στην Σικελία.

main-qimg-3eb9ddfb2782fc73e1d1554cb1fc269fΤα βασικά προβλήματα ήταν κυρίως ο τρόπος κατασκευής των ελληνικών πλοίων (που ειδικά πριν τα ελληνιστικά χρόνια ήταν κατά κύριο λόγο μικρά πλοία) αλλά και το θέμα της τροφοδότησης. Η επιθυμία να ταξιδεύουν κοντά στα ασφαλή παράλια, κάνει ιδιαίτερα εμφανές το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Εάν λοιπόν τα μεγάλα ταξίδια ήταν τόσο δύσκολα ακόμα και για τους αρχαίους Αθηναίους, πως θα μπορούσαν οι πολύ παλαιότεροι Αχαιοί να φτάσουν στην Αμερική; Οι θεωρίες αυτές συνήθως δεν έχουν κανένα απολύτως επιχείρημα να σου προσφέρουν. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικές αποδείξεις ότι έφτασε ποτέ Έλληνας, Αιγύπτιος ή Ρωμαίος στην Αμερικανική Ήπειρο, πριν τους Βίκινγκς. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι συγκεκριμένοι «επιστήμονες» καταφεύγουν σε ψευδοαρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία πάντοτε αποδεικνύονται καλοστημένες απάτες.

Συμπερασματικά λοιπόν, όπως έχουμε πει πολλές φορές στα κείμενά μας, δεν χρειάζεται να αποδεικνύουμε ευφάνταστες θεωρίες που δεν έχουν καμία απολύτως αρχαιολογική και ιστορική βάση μόνο και μόνο για να νιώσουμε πολιτισμικά υπερήφανοι. Εάν κάποιος θέλει να αντλήσει υπερηφάνεια από αρχαίους λαούς, δεν χρειάζεται να καταφύγει σε καλοστημένες αστικές μυθοπλασίες. Μπορεί κάλλιστα να ανοίξει μερικά βιβλία, πραγματικών επιστημόνων και να διαβάσει. Πιστέψτε με, μόλις το κάνετε αυτό, τότε θα νιώσετε πραγματικά υπερήφανοι, όχι μόνο για τους «αρχαίους σας προγόνους» αλλά και για τους ίδιους σας τους εαυτούς.

(Εδώ μπορείτε να δείτε ένα πολύ όμορφο βίντεο που αφορά την αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα κι εδώ να γελάσετε με τα σχόλια αυτουνού που αυτοαποκαλείται Αρίστος)

Σπύρος Α.

http://sarantakos.com/kolombo.html

https://www.quora.com/Is-it-true-that-Ancient-Greeks-knew-about-the-existence-of-America

http://www.loebclassics.com/view/strabo-geography/1917/pb_LCL049.95.xml

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%88%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%83%CE%BF%CE%BD

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Azores

http://www.politeianet.gr/books/9789603542803-bury-b-john-kardamitsa-istoria-tis-archaias-elladas-epitomo-203285

 • Όσον αφορά τη Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ http://www.livius.org/articles/concept/peloponnesian-war/sicilian-expedition/ ), και αυτόν τον χάρτη: https://i1.wp.com/ellinikahoaxes.gr/wp-content/uploads/2016/04/main-qimg-3eb9ddfb2782fc73e1d1554cb1fc269f.png

  http://static.pblogs.gr/f/543315-Thucydides_3rd_c_BC_Louvr.jpg Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ο Θουκυδίδης αναφέρει χαρακτηριστικά για έναν από τους αρχηγούς των Κορινθίων, τον Γόγγυλο, ότι ενώ ξεκίνησε τελευταίος από την Ελλάδα έφτασε πρώτος στις Συρακούσες, λίγο πριν από τον ναύαρχο Γύλιππο. Είθισται σε αυτήν την μακρινή εποχή, οι θαλασσοπόροι να μην τολμάνε να ξανοιχτούν πέραν από τα παράλια, γι’αυτό και οι Αθηναίοι πήγαν στις Συρακούσες μέσω Κέρκυρας, Κρότωνος και Λοκρών, ενώ οι Πελοποννήσιοι πήγαν μέσω Κερκύρας και Τάραντα. Και όμως, φαίνεται ότι ο Γόγγυλος διέσχισε το Ιόνιο μεσοπέλαγα! https://uploads.disquscdn.com/images/e6a5ab6bfeda322e1884af5d7b2153711c8633cd0524ff4b2ae11a12bc1e2924.png
  http://static.pblogs.gr/f/532711-Peloponnesischer_Krieg_2.JPG
  Προσοχή! Ακολουθεί θεωρία:
  Το πάω ακόμα παραπέρα: Η ενδεχόμενη πορεία που ακολούθησε ο Γόγγυλος, ώστε να φτάσει νωρίτερα από τους υπολοίπους, θυμίζει την διαδρομή των Φαιάκων (μυθικός λαός, Ύστερη Εποχή Ορειχαλκου), αυτή που ελαχιστοποιούσε την απόσταση της μυθικής Ιθάκης (μτγ Λευκάδα, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο του Ερρίκου Σλήμαν, τον Wilhelm Dörpfeld), από την Σχερία (νήσος Μάλτα, οι Φαίακες = Γκρίζοι)!), διαμέσου του Ιονίου Πελάγους, και όχι την -συνήθη- παραλιακή πορεία μέσω της νήσου Τάφου (η μτγ Κέρκυρα) και μέσω του κόλπου του Τάραντα! Γιατί είναι προφανές από την Οδύσσεια, ότι οι Φαίακες, καταφτάναν τάχιστα στην Ιθάκη [και την νήσο Τάφο, που ήταν συμμαχική με την Ιθάκη όσο και κοντά της, αν και παρέμεινε ουδέτερη κατά την διάρκεια του Τρωικού Πολέμου].

  Όσο καθίσταται προφανές από τον Όμηρο, ότι το αντίστροφο δεν συνέβαινε: Η χώρα των Φαιάκων δεν ήταν προσβάσιμη για τους Κεφαλλήνες, τον λαό του Οδυσσέα. Does «Malta yok» sound familiar?
  😛

 • thepos

  Ατύχησες στην ανάρτηση αυτή φίλε μου.
  Απ’ ότι κατάλαβα μάλλον αποφάσισες να προσμετρηθείς με τους υπολοίπους του κατεστημένου. Δεν λέω κατανοητή η φιλοδοξία και θεμιτή για όλους όσους θέλουν να ανέλθουν τα σκαλιά.
  Απλά για την κουβέντα θα έπρεπε να αναρωτηθείς τόσο εσύ όσο και οι υπόλοιποι γνωστοί υποστηρικτικοί που πάντοτε εμφανίζονται ειδικά σε τέτοια θέματα για να ξεστρατίσουν τελικά την συζήτηση. Πως είναι δυνατόν, αφού τα έχουν λύσει όλα τα θέματα και έχουν απαντήσει σε όλα, να μιλάμε ακόμη μόνο για θεωρίες, δηλαδή προσωπικά φούμαρα που επιβάλεις ανάλογα με την θέση σου. Σαν την προσπάθεια που έκανε τελευταία ο γνωστό κος Παπαμαρινόπουλος και οι συν αυτώ. Τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι φωστήρες του πνεύματος δεν κατάφεραν να χρονολογήσουν τα κείμενα, να βρουν πότε γεννήθηκε ο Όμηρος, αλλά ούτε και να ταυτίσουν έστω και ΕΝΑΝ τόπο με το ομηρικό κείμενο. Είναι προφανές ότι έχουν μαύρα μεσάνυχτα.
  Είναι εύκολο λοιπόν να χλευάζεις κάποιον κρυβόμενος πίσω από την δύναμη κάποιον αλλά η ουσία, που υποτίθεται ότι ψάχνεις δεν βρίσκεται εκεί. Έτσι λοιπόν είναι καλύτερα, κατά την γνώμη μου πάντα, που δεν είναι και υποχρεωτική, να ασχοληθείς με το θέμα αφού βρεις κάποιον που έχει αποδείξεις όχι θεωρίες και νομίσματα.
  Υ.Γ Τώρα τα διάφορα trolls μπορούν να τρέξουν να με ξεσκίσουν. Θα τα περιμένω.

 • OANNHSEA

  Άντε τώρα να εξηγήσεις στους αμόρφωτους ότι δεν είναι ικανό ένα πλοίο των Αχαιών να περάσει τον Ατλαντικό. Άντε τώρα να εξηγήσεις στους λάτρεις των παραμυθιών ότι οι καραβέλες και τα ντρακάρ ήταν ειδικά σχεδιασμένα πλοία για τον Ατλαντικό…
  Από εκεί και πέρα πως να εξηγήσεις ότι π.χ. ο Κολόμβος ήξερε τα ρεύματα και τους ανέμους (μετά από αιώνες θαλασσοπορίας των ντόπιων) και για αυτό ακολούθησε την συγκεκριμένη διαδρομή. Πως να τους εξηγήσεις ότι ένας ναυτικός από την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να το κάνει; Πως να τους εξηγήσεις ότι την εποχή των Αχαιών δεν είχαν τα μέσα πλοήγησης για να κάνουν διατλαντικά ταξίδια;

  Σε δύο θέματα βασίζονται οι απατεώνες και πουλούν παραμύθια στους αφελείς: στην έλλειψη γνώσης και στον φανατισμό που δεν επιτρέπει να αποκτηθεί η γνώση…

 • ΜΟΥ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΑΛΑΡΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΥΣ
  ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΟΥ!!!!!!!!!

  ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Ο BERLITZ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
  ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ!!!!) ΨΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΡΤΖ ,ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ ΚΛΠ.

  ΔΗΛΑΔΗ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΛΟΓΙΚΑ ΤΩΡΑ;;;;

  • Άνθρωποι όπως οι Berlitz & Mertz, έχτισαν καριέρες και πουλήσαν βιβλία με εικασίες. Κράτα πάντα τα πόδια σε στέρεο έδαφος, όσον αφορά το Ένδοξο Παρελθόν μας! Οι πρόγονοί μας υπήρξαν σπουδαίοι, και δεν χρειάζονται φαντασιοπληξίες για να φαίνονται το πόσο σπουδαίοι ήσαν.
   Τώρα, όσον αφορά την παρουσία τους σε μακρινά μέρη.
   Όντως υπάρχουν ενδείξεις, και βάσιμες ενδείξεις! Υπάρχει π.χ η αναφορά του Πλουτάρχου (46-127 μ.Χ) για την Δυτική Ήπειρο δυτικώς από τις Βρετανικές Νήσους.
   Για πιο παλιά έχουμε τις μετακινήσεις μέσω Αιγαίου της Γεωργικής Επανάστασης (10.000-7.500 π.Χ), από Ανατολία, προς Δυσμάς [και από θαλάσσης].
   Ακόμα πιο εξακριβωμένες είναι οι σχέσεις του Ελλαδικού χώρου της Εποχής του Ορειχαλκου, με τις Βρετανικές Νήσους: http://www.naftemporiki.gr/story/1131521/o-kratiras-tis-maxis-ektithetai-sto-ethniko-arxaiologiko-mouseio

   http://www.naftemporiki.gr/fu/p/1131529/638/399/0x0000000001093a8f/2/o-kratiras-tis-maxis-ektithetai-sto-ethniko-arxaiologiko-mouseio-7.jpg
   Βλέπεις το χρυσό φλυντζάνι από τις Μυκήνες? Απλά επιβεβαιώνει τις τότε επαφές Αιγαίου με Βρετανία! Στην Βρετανία έχει βρεθεί το Rillaton Gold Cup https://en.wikipedia.org/wiki/Rillaton_Barrow , όπως και το Ringlemere Gold Cup: http://www.britishmuseum.org/research/publications/research_publications_series/2006/the_ringlemere_cup.aspx

   https://pbs.twimg.com/media/CoOAbx9WcAA3BkG.jpg
   http://2.bp.blogspot.com/-gRXTdymVHzc/TzfXFv2KOjI/AAAAAAAAABU/POOkNG58jqg/s1600/ringlemere.jpg

   • ΓΡΑΦΕΙΣ:“Άνθρωποι όπως οι Berlitz & Mertz, έχτισαν
    καριέρες και πουλήσαν βιβλία με εικασίες….”

    ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ;;;;… ΝΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ Ε Π Ω Ν Υ Μ Α ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ(American
    Journal of Archaeology) ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΜΕ!!!!!!!!!!

    Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΔΙΟΤΙ ΕΓΡΑΨΑ: «ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ
    ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΤΖ!!!!!!!! ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΡΙΚΟ ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ!!!!!…»

    ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ!!!!!!!!!

 • ΠΡΟΜΑΧΟΣ

  Θα έπρεπε να ξέρετε ότι μηκυναϊκοί εμπορικοί σταθμοί υπήρχαν στην Ιταλία πριν το 1.000 πΧ. Έχουν βραθεί και σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτό δεν αμφισβητείταια από κανέναν ιστορικό, αποτελεί επίσημη ιστορική θέση παντού. Επομένως, εξερευνητικά ταξίδια δυτικότερα της Ιταλίας δεν είναι και τόσο παράλογα. Η ερευνά σας εδώ είναι ανεπαρκέστατη.

  Εκεί όμως που δεν μπορείτε να δώσετε καμία απάντηση είναι στο τελευταίο βιβλίο του Menzis αναφορικά με ταξίδια Μινωϊτών και Μηκυναίων στη Βρετανία και στη Βόρειο Αμερική προς αναζήτηση μεταλλευμάτων (κασσίτερο και χαλκό αντίστοιχα). Καταρχήν, κάντε τον κόπο να αναζητήσετε στο Google μινωικά ευρήματα στη Βαλτική, θα εκπλαγείτε.

  Στο Google βρίσκει κανείς εύκολα αποσπάσματα σε ξένα σχολικά βιβλία για εμπορικά ταξίδια Μινωιτών και Μυκηναίων στη Βαλτική.
  α) σελ. 15
  https://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=https://books.google.gr/books%3Fid%3DK2zOhNL5skcC%26pg%3DPA15%26lpg%3DPA15%26dq%3Dbaltic%2Bsea%2Bminoan%26source%3Dbl%26ots%3DDSCI3Di1be%26sig%3DHhfPNtqHK_EMQ-4pQ2V5yiFhI1E&prev=search
  β) σελ. 25
  https://books.google.gr/books?id=1_E_CQAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=baltic+sea+minoan&source=bl&ots=a5sLojZdG6&sig=NYiadaHwrgFW_A8kHvViTrOB6Q4&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwivx9KUr4rOAhUDJMAKHc84AP4Q6AEIVjAH#v=onepage&q=baltic%20sea%20minoan&f=false

  Στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς σε pdf και αυτήν την εργασία με λεπτομερείς αναφορές σε επιρροές, ακόμα σε θρησκευτικά ζητήματα, Μινωιτών, Μυκηναίων και Φοινίκων στην Σκανδιναυία:
  http://file.scirp.org/pdf/AD_2015091114584200.pdf

  Ποιος είναι ο Menzis; Πριν λίγα χρόνια υποχρέωσε τους ιστορικούς να δεχθούν ότι οι Κινέζοι προηγήθηκαν λίγα χρόνια του Κολόμβου στην ανακάλυψη της Αμερικής, από τα δυτικά της όμως, με τον Μέγα Στόλο που περιέπλευσε ολόκληρο τον Ειρηνικό και τον Ινδικό.
  http://www.biblionet.gr/book/89334/Menzies,_Gavin/1421_%CE%B7_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF
  Δεν πρόκειται για αναξιόπιστο ιστοριοδίφη. Ο ίδιος γράφει και για Μυκηναίους και Μινωίτες σε νεότερο βιβλίο του.

  Ανάμεσα σε άλλα, θέτει το ζήτημα ότι στις όχθες των Μεγάλων Λιμνών διεξήχθη, σύμφωνα με τα αρχαιολογικα ευρήματα, εξόρυξη πολύ μεγάλων ποσοτήτων χαλκού στα τελη της 2ης χιλιετίας πΧ, ενόσω οι Ινδιανοί βρίσκονταν ακόμη στη νεολιθική εποχή όταν έφτασαν τον 15ο και τον 16ο αιώνα οι Ευρωπαίοι (με την εξαίρεση βέβαια της επεξεργασίας χρυσού και ολίγων χάλκινων όπλων για τα μέλη βασιλικών οίκων σε Αζτέκους και Ίνκας). Επίσης, του αγγείου Μινωικής τεχνοτροπίας που έχει βρεθεί στην Καραϊβική και δεν μπορεί να εξηγηθεί.
  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2010/02/blog-post_7655.html

  Εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως είναι αυτό το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Βήμα και περιέχει όχι μόνο επιχειρήματα της έρευνας του Μένζις αλλά και συμπλήρωση/επεξήγηση από τον ομότιμο καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου Ηλίας Μαριολάκο.
  http://www.tovima.gr/science/article/?aid=452189

  Επίσης, επειδή υποτιμάτε τη μυθολογία, θα σας υπενθυμίσω ότι δεν είστε ο πρώτος. Το ίδιο συνέβαινε και πριν ενάμιση αιώνα, μόνο που οι Έβανς και Σλήμαν έκριναν ότι οι μύθοι μπορεί να μην μεταφέρουν με ακρίβεια επιμέρους ιστορικά περιστατικά ή διαλόγους, μεταφέρουν όμως τη μνήμη ιστορικών διεργασιών που πράγματι έλαβαν χώρα, όπως ακριβώς κάνει η δημοτική ποίηση ή οι προφορικές παραδόσεις στην Αφρική. Ομοίως ο Βέρντις ου αρχικά δεν πίστευε στη μυθολογία κι επιχειρούσε με βάση διάφορες γλώσσες να αποκρυπτογραφήσει τη Γραμμική Β΄, τελικά τα κατάφερε μόνο όταν έδωσε βάση στη μυθολογία και χρησιμοποίησε Αρχαία Ελληνικά.

  Εν τέλει στην ανάλυσή σας περισσεύει η αλαζονεία, ο ξερολισμός και η ημιμάθεια. Η έλλειψη γνώσης ενός αντικειμένου δεν είναι κακό, κανείς δεν διαθέτει την απόλυτη γνώση επί παντός επιστητού. Όταν οι γνώσεις του σε ένα θέμα ομως είναι ελλιπείς, οφείλει αφενός να εντοπίζει την αδυναμία του, αφετέρου να μην είναι απόλυτος, δογματικός και χλευαστικός, διαφορετικά κινδυνεύει ο ίδιος να αποτελέσει αντικείμενο χλεύης.

 • ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΤΖ!!!!!!!!
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΡΙΚΟ ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ!!!!! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ . ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ !!! ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ!!!!!

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ!!!!!

 • xkls

  Νομίζω ο βασικός λόγος που προτιμούσαν οι αρχαίοι να ταξιδεύουν παράκτια ήταν για λόγους προσανατολισμού. Χρησιμοποιούσαν ορόσημα στις ακτές για να βρίσκουν το δρόμο τους, πρακτική που χρησιμοποιείται και σήμερα και είναι γνωστή ως ακτοπλοϊα. Ο προσανατολισμός στην ανοιχτή θάλασσα χωρίς σύγχρονα όργανα ναυσιπλοϊας δεν είναι εύκολος. Μιλάμε για μια εποχή χωρίς GPS και χωρίς ακριβείς χάρτες. Λίγες μοίρες λάθος πορεία να πάρεις είτε από λάθος υπολογισμό είτε επειδή σε παρέσυρε το κύμα ή ο άνεμος μπορεί να βρεθείς σε τελείως λάθος θέση. Αυτό και για όσους απορούν πώς μπορεί να χάθηκε ο Οδυσσέας σε μια τόσο γνωστή θάλασσα…

 • John Axinos

  Πολύ ελαφρά πιάνετε το θέμα, προφανώς δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο και παραβλέπετε σημαντικά γεγονότα τα οποία δεν εξηγούνται:
  1) Οι επιγραφές με Ελληνικά γράμματα χιλιάδων ετων π.χ. υπάρχουν ακόμη σε πολλά μουσεία των ΗΠΑ που αναφέρονται και στο βιβλίο .
  2) Οι Ελληνες από την πελλοπόνησο μέχρι την Τροία πήγαν σε 1-2 μήνες και μετά ο Οδυσσέας περιπλανόταν 10 χρόνια μέχρι την Σικελία και δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο να επιστρέψει στην Ιθάκη?? στα νερά της μεσογείου υπήρχε εμπόριο συνεχές και τακτικό σε ολες τις πόλεις και ο Οδυσσέας χάθηκε μεταξύ Ελλάος και Ιταλίας??
  3) Τα φυσικά φαινόμενα που αναφέρονται στην Οδύσσεια συμβαίνουν πράγματι μέχρι σήμερα και δεν υπάρχει λογική εξήγηση πως ειναι δυνατόν να τα γνώριζε ο Ομηρος??

  • Σπύρος Α

   Αυτό που παίρνετε τη μυθολογία τόσο σοβαρά, δεν μπορώ να το καταλάβω

  • xkls

   Σύμφωνα με την Οδύσσεια, το περισσότερο διάστημα από αυτά τα 10 χρόνια ο Οδυσσέας δεν τα πέρασε στη θάλασσα περιπλανώμενος, αλλά σε νησιά όπου τον κρατούσαν για διάφορους λόγους…. Μόνο στο νησί της Καλυψός έμεινε 7 ολόκληρα χρόνια…
   Όπως και να ‘χει πάντως, για μένα το να προσπαθείς να βγάλεις ιστορικά συμπεράσματα διαβάζοντας την Οδύσσεια είναι σαν ένας μελλοντικός ιστορικός να προσπαθεί να βγάλει συμπεράσματα για το παρελθόν μας παρακολουθώντας Game of Thrones…

  • 1) Not really dude

   2) Από την Αυλίδα στην Τροία, εννοείς! Σύμφωνα με τον Όμηρο, τα 7 από τα 10 έτη, ο Οδυσσεύς τα πέρασε στο κρεβάτι της Καλυψούς. Όχι πώς έχει σημασία, αφού οι αριθμοί και τα στατιστικά δεν έχουν ιστορική ακρίβεια, γενικά στην επική ποίηση, αλλά και συγκεκριμένα στα ομηρικά έπη.

   3) Σαχλαμάρες της Μέρτζ

 • OANNHSEA

  Και εμένα μου το εμφανίζει κανονικά… Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι ο «Αρίστος» έχει γράψει ΤΑ τέρατα και σε άλλα θέματα ιστορικά θέματα στο ίδιο φόρουμ και γράφει σε πολλά περιοδικά του χώρου του μυστηρίου ακόμα πιο παλαβά άρθρα…

 • Αγαπητέ φιλε Σπυρο, ο σύνδεσμος που παραθέτεις, για τον Αριστο και τα σχόλιά του, παραπέμπει με στο φόρουμ μεν αλλά δε βρέθηκε το θέμα λέει δε.
  Είναι λανθασμένος ο σύνδεσμος ή αυτός ο Αριστος έσβησε το θέμα ολόκληρο;

  • Σπύρος Α

   Καλησπέρα, εμένα μου το εμφανίζει κανονικά http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=51&t=308327&start=2010 πάτα και εδώ και πες μου νεώτερα

  • Konstas

   Και εμένα κανονικά…Δοκίμασε άλλον browser μπας και μπει από εκεί, γιατί χάνεις 🙂

   Το πιο ωραίο σχόλιο πάντως ήταν του gdata : «δηλαδή όσο καιρό σύμφωνα με τις καταπληκτικές θεωρίες του Αρίστου οι Ρωμαίοι εμπορεύονταν ναρκωτικά με τους Αμερικάνους και τα πουλούσαν στους Αιγύπτιους που τότε το είχαν για Puppet state. Ε αν ισχύουν όλα αυτά τα ωραία ο Στράβων δεν θα έκανε αναφορές σε μύθους θα έγραφε καθαρά ότι η Ρώμη έκανε εμπόριο με μια ήπειρο στα δυτικά στην οποία κατοικούν κάτι καζαμπούμπου»

   χαχα, «καζαμπούμπου»