Είμαστε 99,5% απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων;

32

Από τις αρχές του 21ου αιώνα και μέσω της γενικότερης χρήσης του διαδικτύου μπορούμε να παρατηρήσουμε την εξής είδηση, που αναπαράγεται διαρκώς με μία έρευνα που ισχυρίζεται, ότι είμαστε 95% ή 99,5% (ανάλογα το κείμενο) «καθαροί» απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων. Για τη συγκεκριμένη έρευνα του κυρίου Τριανταφυλλίδη μάθαμε για πρώτη φορά από άρθρο της Καθημερινής το 2000 και κυκλοφόρησε σχετικό βιβλίο το 2013. Mycenaean-Greeks-serve-Egyptian-military-of-Ramesses-456x300

Η συγκεκριμένη μελέτη αναδημοσιεύεται συχνότατα σε σελίδες όπως apocalypse john ,thesecretrealtruth και liakonews , σχεδόν πάντοτε με μικρές προσθήκες και αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν το γενικότερο νόημα. Αν και οι ίδιες οι δημοσιεύσεις παραποιούν την έρευνα του κύριου Τριανταφυλλίδη, παρουσιάζοντας πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά από 70% που ισχυριζόταν ο ίδιος σε 99,5%, η ίδια η μελέτη έχει φέρει πάρα πολλές αντιρρήσεις ως προς την ορθότητά της για την οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο site της Αθηναϊκής Επιθεώρησης Βιβλίου.

Βέβαια εκτός από την συγκεκριμένη μελέτη και τις διάφορες αμφιβολίες προς αυτήν, θα πρέπει να εστιάσουμε περαιτέρω στην υποτιθέμενη «καθαρότητα» της ελληνικής φυλής, εξετάζοντας το θέμα αυτό διεξοδικότερα.

Αρχικά ήδη από την αρχαιότητα μπορούμε να δούμε ότι τόσο οι επιφανείς άνθρωποι αλλά όσο και ο απλός λαός δεν δίσταζαν να προχωρήσουν σε επιγαμίες με «μη Έλληνες». Μερικά βασικά παραδείγματα είναι η καταγωγή του Ηροδότου όπου από τη μεριά του πατέρα του, είχε καρική καταγωγή, η καταγωγή της γυναίκας του Περικλή, της Ασπασίας, όπου κι εκείνη είχε καρική καταγωγή και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, μετά τον θάνατο του Περικλή , οι Αθηναίοι προς τιμήν του , εξαίρεσαν από τον ίδιο του τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων σε Αθηναίους που δεν είχαν και τους δύο γονείς Αθηναίους, τους δύο υιούς που είχε με την Ασπασία. Επιπλέον η Ρωξάνη, γυναίκα του Μέγα Αλεξάνδρου με την οποία απέκτησε κι έναν υιό, ήταν από την Βακτρία της Ασίας. Από την Βακτρία ήταν επίσης και η γυναίκα του Σέλευκου Α’, η Απάμα , με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.AspasiaAlcibiades

Επίσης σύμφωνα με τον Ξενοφώντα στο βιβλίο του Ελληνικά  αναφέρει το εξής : «οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν, ἐψηφίσαντο βοηθεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, εἰσβιβάζοντες τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ δούλους καὶ ἐλευθέρους· καὶ πληρώσαντες τὰς δέκα καὶ ἑκάτον ἐν τριάκοντα ἡμέραις ἀπῆραν. εἰσέβησαν δὲ καὶ τῶν ἱππέων πολλοί» μετάφραση «Σαν έμαθαν τα γεγονότα και την πολιορκία οι Αθηναίοι, ψήφισαν να στείλουν σ᾽ ενίσχυση εκατόν δέκα πλοία, επιβιβάζοντας όλους όσοι ήταν σε μάχιμη ηλικία — δούλους κι ελεύθερους πολίτες. Μέσα σ᾽ έναν μήνα επανδρώθηκαν τα εκατόν δέκα πλοία κι έκαναν πανιά· πήγαν ακόμα και πολλοί ιππείς μαζί τους». Τα συγκεκριμένα γεγονότα συνέβησαν λίγο πριν τη ναυμαχία στις Αργινούσες το 406 π.χ , όπου οι Αθηναίοι λίγο μετά την ολική καταστροφή τους στις Συρακούσες και την απώλεια περίπου 10.000 μάχιμων ανδρών, προχωρούν σε ένα ριζοσπαστικό μέτρο να παραχωρήσουν πολιτικά δικαιώματα σε μέτοικους και δούλους, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν καν αθηναϊκή ή ελληνική καταγωγή.

Παράλληλα πολλοί μισθοφόροι μυσικής ή και περσικής καταγωγής, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, γινόντουσαν πολίτες μιας πόλης , στην οποία κατά το παρελθόν είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους. Σε μια τέτοια παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων σε 266 στρατιώτες μυσικής και «βαρβαρικής» καταγωγής προχώρησε η Φωκική πόλη Λιλαία το 208 π.χ (Walbank, Ο Ελληνιστικός Κόσμος σελίδα 209 ).

Ωστόσο οι επιγαμίες μεταξύ Ελλήνων και άλλων λαών δεν συνέβαινε μόνο κατά την αρχαιότητα αλλά σε μεγάλο ποσοστό και κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σλαβικός εποικισμός της Πελοποννήσου κατά τον 6ο αιώνα μ.χ. Βέβαια οι Σλαβικοί πληθυσμοί, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις στις οποίες υποθέτουμε ότι υπήρξαν κάποιες καταστροφές, σε γενικό βαθμό συνυπήρξαν ειρηνικά με τον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό και αρκετά δειλά σε κάποιες περιοχές επέστρεψε ο παγανισμός. «Ἰστέον, ὅτι οἱ τοῦ κάστρου Μαΐνης οἰκήτορες οὐκ εἰσίν ἀπό τῆς γενεᾶς τῶν προρρηθέντων Σκλάβων, ἀλλ’ ἐκ τῶν παλαιοτέρων Ῥωμαίων, οἳ καί μέχρι τοῦ νῦν παρά τῶν ἐντοπίων Ἕλληνες προσαγορεύονται διά τό ἐν τοῖς προπαλαιοῖς χρόνοις εἰδωλολάτρας εἶναι καί προσκυνητάς τῶν εἰδώλων κατά τούς παλαιούς Ἕλληνας, οἵτινες ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ ἀοιδίμου Βασιλείου βαπτισθέντες Χριστιανοί γεγόνασιν.»

Οι Σλάβοι της νότιας Ελλάδας βέβαια σχεδόν εκτοπίστηκαν από την Πελοπόννησο, με τις λεγόμενες Σλαβηνίες της Μικράς Ασίας, ωστόσο άφησαν πίσω τους ένα πλήθος ηθών και εθίμων αλλά και ονομάτων σε διάφορες τοποθεσίες της Πελοποννήσου.

Σημαντικό γεγονός επίσης , το οποίο πρέπει να αναφερθεί είναι η καταστροφή της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά. Η Κρήτη αν και κατακτήθηκε από τους Άραβες και είχε φτάσει σε σημείο να είναι εντελώς μουσουλμανική ,ανακαταλύφθηκε το 961 μ.χ από τους βυζαντινούς, οι οποίοι προχώρησαν σε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πληθυσμών , ανεξαρτήτως καταγωγής, εκτοπίζοντας τους λίγους επιζώντες στα ορεινά. Οι βυζαντινοί για να ενδυναμώσουν τον σχεδόν εξαφανισμένο πληθυσμό του νησιού, εγκατέστησαν εύπορους βυζαντινούς απ’όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας, αλλά και πολλούς χριστιανούς υπηκόους (Έλληνες, Αρμένιους και Μικρασιάτες).image030

Προς τον 13ο αιώνα μ.χ, καθώς ο πληθυσμός του Ελλαδικού χώρου είχε ελαττωθεί αισθητά, ο τότε αυτοκράτορας του βυζαντίου αποφάσισε να φέρει στον Ελλαδικό χώρο μερικές χιλιάδες Αρβανίτικες οικογένειες της νότιας και κεντρικής Αλβανίας. Οι Αρβανίτες ή Αλβανίτες  πιθανότατα να είχαν Ιλλυρική καταγωγή (οι οποίοι θα είχαν κι εκείνοι με τη σειρά τους αναμιχθεί με Λατίνους, Σλάβους και Έλληνες) και το όνομα Αρβανίτης είναι νεωτερισμός που προέρχεται από το ομώνυμο φρούριο της Αλβανίας το Άρβανον. Οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί από την Αρχαιότητα είχαν άμεσες επαφές με τους Έλληνες τόσο στην Ήπειρο, όσο και στην Μακεδονία. Ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος είχε στον στρατό του , σώμα Ιλλυρίων πελταστών, ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά σώματα της εκστρατείας. Βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη σημαντικότατη συμβολή των Αρβανιτών στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, σημειώνοντας ότι τότε αποτελούσαν το 1/3 του πληθυσμού του νέου Ελληνικού Κράτους.

Παρόλα αυτά όμως και για λόγους καθαρά γεωγραφικούς, οι κάτοικοι του Ελλαδικού χώρου, δεν είχαν τόσες πολλές προσμίξεις με άλλους λαούς εν αντιθέσει με χώρες όπως η Αγγλία ή η Ουγγαρία. Προφανώς είναι σχεδόν αδύνατο να πούμε εάν είμαστε 90% απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων ή 30% ή 40% και δεν είναι καν αυτός ο σκοπός του κειμένου. Ενδιαφερόμαστε όμως να πούμε ότι παρά τις προφανέστατες επιμιξίες με άλλους λαούς, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε οι αμεσότεροι απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων, καθώς η απόψη περί ολικής εξαφάνισης  των Αρχαίων Ελληνικών πληθυσμών από τον Ελλαδικό χώρο, είναι μαθηματικά αδύνατο.

Από τη μελέτη του γενετιστή Joachim Burger από το Johannes Gutenberg University Mainz  συμπεραίνουμε ότι πολλοί πληθυσμοί αγροτών της νεολιθικής εποχής, από την Κεντρική και Νότια Ευρώπη, έχουν συγγένεια με τους κατοίκους του νεολιθικού Αιγαίου και της Μικράς Ασίας. Οι κάτοικοι αυτοί, δεν ήταν Έλληνες αλλά αναμίχθηκαν με τα Ελληνικά φύλλα από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και μετά. Αυτό μπορεί εύλογα να μας οδηγήσει στα συμπεράσματα δύο ακόμα μελετών (από το American Society of Human Genetics κι από τις 7 κόρες της Εύας , του Bryan Sykes), όπου ισχυρίζονται ότι οι κάτοικοι ειδικά των Βαλκανίων έχουν προγόνους από τον τόπο στον οποίο ζουν (δηλαδή από την παλαιολιθική εποχή, πριν καν έρθουν τα ελληνικά φύλα) αλλά παράλληλα αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν αναμίχθηκαν και με άλλους λαούς.Europe-migration-farming

Αν και οι πιο κρίσιμες περίοδοι για αυτό το θέμα μπορεί να θεωρηθούν ο Μεσαίωνας και η Τουρκοκρατία (λόγω των συχνών πληθυσμιακών μετακινήσεων στον Βαλκανικό χώρο). Παρόλα αυτά οι βυζαντινοί και ιδίως μετά τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο (που η μάνα του ήταν Ελληνίδα), αρχίζουν σταδιακά και εκφράζονται χωρίς φόβο για την ελληνική τους καταγωγή. Αυτό το φαινόμενο αυξάνεται όλο και περισσότερο έως τον θάνατο του Πλήθωνος Γεμιστού το 1452 μ.χ και τελικά με την πτώση των Παλαιολόγων το 1453 μ.χ.

Στην τουρκοκρατία βέβαια, όπως ξέρουμε από πολλά αρχεία (κυρίως της Κρήτης) ότι οι επιμιξίες «Τούρκων» και «Ελλήνων» ήταν ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο. Βέβαια πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι οι Τούρκοι που έφτασαν στη Μικρά Ασία τον 11ο αιώνα μ.χ και οι Τούρκοι που κατέλαβαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχαν ελάχιστη σχέση με τα τουρκομογγολικά φύλα και οι ομοιότητες τους βρίσκονται κυρίως στην γλώσσα και τα έθιμα. Οι περισσότεροι «Τούρκοι» προέρχονταν από εξισλαμισμένους Μικρασιάτες (Έλληνες, Μικρασιάτες – Μη Έλληνες, Αρμένιους κτλ) οι οποίοι για τους εκάστοτε λόγους επέλεξαν να προσχωρήσουν και πολιτισμικά σε αυτές τις αυτοκρατορίες. Knotel-Janissaries

Είναι σαφές πως αντλούμε την καταγωγή μας και από τους πιο Αρχαίους Κατοίκους του Ελλαδικού χώρου (από Έλληνες και Πρόελληνες), όπως και έχουν αποδείξει αρκετές μελέτες άλλα μπορούμε να πούμε ότι οι σημερινοί Έλληνες, έχουν καταγωγή και από Σλάβους, Αρβανίτες, αλλά και από Αρμένιους και διάφορους Μικρασιατικούς πληθυσμούς. Και βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι το κείμενο αυτό, δεν έχει σκοπό ούτε να προωθήσει κάποια γενετική υπερηφάνεια , ούτε και να ισχυριστεί άτοπες θεωρίες που πατούν πάνω σε υποθέσεις, ότι ολόκληροι πληθυσμοί εξαφανίστηκαν σε μία νύκτα, χωρίς να αφήσουν ούτε έναν απόγονο. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε και πάλι ότι είμαστε ένα κράμα λαών, όπως σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο, ένα κράμα όμως, που δεν διαγράφει τις αρχαίες του ρίζες καθώς υπάρχουν εκεί, όπως υπάρχουν και οι ρίζες από όλους τους λαούς που κάποτε βρέθηκαν εδώ.

 • kostas

  Συγγνώμη αλλά η όλη προσέγγιση του θέματος από τη πλευρά σου νομίζω είναι λάθος. Η κριτική σε ενα βιβλίο πρέπει να γίνεται με βάση το τι γράφει το βιβλίο και όχι γενικά. Το βιβλίο παρουσιάζει μια γενετική προσέγγιση στο θέμα και όχι ιστορική όπως κάνεις εσύ. Το τι ισχύει και τι όχι αποδεικνύεται τελικά μέσα από το DNA κ όχι μέσα από ιστορικές μελέτες. Επίσης η κριτική που αναφέρεις οτι έγινε στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι της πλάκας. Διάβασα την παραπομπή και ο συγγραφέας απαντά με σαφή τρόπο. Βρήκα την αναφορά παραπλανητική . Εν κατακλείδη δεν πείσθηκα για το περι Hoax ….δεν έγινε καμία DNAική κριτική του βιβλίου που να καταρίπτει τα επιχειρήματα του συγγραφέα.

 • spirosarena21

  160 ευρο εχει ένα τεστ dna καντε το να τελιωνουμε (δεν είμαι ανθέλληνας )

 • Πηγή. Να γράφει 99% αρχαιοέλληνες. Όποτε είσαι έτοιμος.

  • Nik Ethel

   Σε εμένα απευθύνεσαι; Μάθε να διαβάζεις πρώτα…

 • Η ιδεολογία μικρέ είναι ψευδής συνείδηση.
  Οκ για δώσε μια τέτοια έρευνα.

  • billaras21aek .

   Όχι. Η ουτοπία είναι ψευδής συνείδηση.

   Πέρα από αυτήν που αναφέρει το άρθρο, υπάρχει κι ενός ιταλού βιολόγου, πιο παλιά, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει.

   • Σπύρος Α

    Πόσο κλασική απάντηση «ε είναι κι ένα γιατρός από την Κολοπετινίτσα που το χε πει…. Είναι από τον χωριό δεν τον ξέρεις»

    • billaras21aek .

     Όχι, δεν είναι αυτού του στυλ, είναι γνωστός Ιταλός γενετιστής, απλά μου διαφεύγει το όνομά του και δεν μπορώ να το βρώ. Αλλά και η έρευνα που δήθεν κατέρριψε το σάιτ, μια χαρά είναι. Γενικά, οι θεωρίες περί ασυνέχειας δεν έχουν καμιά λογική, απλώς βασίζονται σε ανθελληνικά κόμπλεξ.

 • Υπάρχει περισσότερο ζουμί. Και εξηγώ.

  Έπρεπε να αναφέρετε και την «έρευνα του Στανφορντ» που ενισχύει αυτή του Τριανταφ. Βασικά είδα το λίνκ που έχετε για την παρούσα ντεμέκ έρευνα του Τριαντάφ, την αναφέρει εκεί. Αυτό που σχολιάζει το λίνκ, είναι οτι η έρευνα του Στανφορντ δημοσιεύθηκε από την Απογευματινή το 2005. Αυτό επικαλούνται και γνωστοί άγνωστοι ψεκασμένοι κύκλοι. Μπορείτε να ψάξετε στο ίντερνετ να βρείτε το σχετικό άρθρο της εφημερίδας ή φωτογραφία από τη σελίδα της αυτούσια. Μαντέψτε, δεν έχουν βάλει οι αθεόφοβοι ούτε πηγή ούτε τίποτα…απλά πετάνε το «αποτέλεσμα» της έρευνα. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσω, είναι τέτοια έρευνα από το Στανφορντ δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ γιατί δεν υπάρχει. Είναι ένα άλλο hoax.

  • Σπύρος Α

   Θα το ψάξουμε, ευχαριστούμε πολύ

 • Delta

  ανθελληνακια μου…
  δεν βλεπω να υπαρχει καταριψη
  αλλα ουτε επιβεβαιωση.
  μονο βολες εναντιων,προπαγανδιζεις λιγο ,πες,πες κατι θα μεινει.
  »ετσι λοιπον καταληγουμε οτι ειμαστε ενα κραμα λαων» εκει ηθελες να καταληξεις

 • ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

  Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

  Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
  WHITELAM W. KEITH
  «Η Επινόηση του Αρχαίου Ισραήλ», είναι ένα γενναίο βιβλίο, ένα βιβλίο
  που ο αναγνώστης διαβάζει με κομμένη την ανάσα και που μας δείχνει πώς η
  ιστορία της Αρχαίας Παλαιστίνης έχει επισκιαστεί από την αναζήτηση του
  Αρχαίου Ισραήλ. Ο Κιθ Γουάιτλαμ υποστηρίζει ότι το Αρχαίο Ισραήλ είναι
  καθαρή επινόηση των λογίων κατά την εικόνα ευρωπαϊκού έθνους. Εξερευνά
  τις θεολογικές και πολιτικές παραμέτρους που συνετέλεσαν στην αναζήτηση
  του Αρχαίου Ισραήλ από ακαδημαϊκούς βιβλιστές, και συνεισφέρει στο
  τεράστιο δίκτυο ακαδημαϊκής προσπάθειας που ο Έντουαρντ Σαίντ
  ταυτοποίησε ως «Συζήτηση για τον Οριενταλισμό».
  http://www.politeianet.gr/books/9789605362690-whitelam-w-keith-enalios-i-epinoisi-tou-archaiou-israil-190092

 • Giorgos Zoulis

  Εγώ πάντως γνώρισα ένα τύπο απο Νάουσα στο πανεπιστήμιο που ισχυριζόταν, με απόλυτη σοβαρότητα, οτι ήταν γνήσιος απόγονος του Μ. Αλέξανδρου. Ελπίζω να βρήκε τη βοήθεια που του χρειαζόταν κάποια στιγμή στη ζωή του.

 • billaras21aek .

  Πολύ ανθελληνίζετε. Ουσιαστικά δεν ακυρώνετε πουθενά την έρευνα παρά μόνο βάλλετε εναντίον των συμπερασμάτων της. Επίσης, όταν λέμε πως είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελληνων, δεν εννοούμε τους πρώτους ανθρώπους που πάτησαν το πόδι τους εδώ, αλλά αυτούς που μεγαλούργησαν μέχρι την κατάκτησή τους από τους Ρωμαίους. Επομένως, δεν μας νοιάζει τόσο τι προσμίξεις είχαν γίνει πρίν την ρωμαϊκή εποχή.

  • Χαρά στο κουράγιο σας παιδιά. Σε εσάς του σάιτ το λέω. Κάνετε εξαιρετική δουλειά και γλυτώνουμε τσάμπα λόγια με αερολόγους, πετώντας απλά τα λίνκς σας. Έψαχνα καιρό ένα debunk για το συγκεκριμένο. Απλά ψάξτε το λίγο και με το Στανφορντ. Φχαριστούμε πάλι.

   Νάτος ο μαθηματικός! Υποθέτω σε νοιάζει στη μετα-ρωμαική επομένως. Και λαμβάνεις υπόψιν τη μετα-ρωμαική που είναι απείρως περισσότερη στο μπαστάρδεμα της εθνοσύστασης. Και από αυτό κατέληξες οτι είμαστε απόγονοι τις προ-ρωμαικής εποχής. Ρε εσύ είσαι genius. Κατάλαβες τη σαχλαμάρα είπες; Καλύτερα να έλεγες οτι πεταχτήκαμε με τηλεμεταφορά στο σήμερα λίγο πρίν ξεκινήσει η ρωμαική και απλά δεν έχουμε προγόνους στη μετά-ρωμαική. Πιο πιστικός θα ήσουν.

 • Όχι μόνο αντίχριστοι δρακονιανοί. Από τις φωτογραφίες τους, που έχουν κοτσάρει στο τέλος κάθε άρθρου τους, φαίνεται ξεκάθαρα, ότι είναι και ερπετόμορφοι. Ιδιαίτερα ο Σπύρος, κάνει μπαμ από μακρυά!

  • KP

   Γιατρέ μου τι λες? Έχουμε ελπίδα? Εγώ λέω όχι!!

 • jimosfp

  διαφωνω με την αποψη σου-σας οτι ειμαστε ενα κραμα λαων διοτι ενα κραμα λαων θα μπορουσε να θεωρηθει η αμερικη ή η βραζιλια καθως σε αυτες οι χωρες συνυπάρχουν διαφορες φυλες που κρατουν τα ηθη και τα εθιμα τους ωστε να μην ξεχασουν την πατριδα τους(βλεπε ελληνες ιταλους κλπ.), αντιθετα στην ελλαδα τα ηθη και θα εθιμα ειναι αρκετα ομοιογενοι και σε πολλες περιπτωσεις εθιμα χωριου απο την καλαματα μπορουν γινουν παραδειγματως χαρη στην κρητη ή στις κυκλαδες,επισης οπως καθε χωρα εχει προσμιξεις γιγενων-αλλοδαπων ετσι συμβαινει και στην ελλαδα με την μονη διαφορα οτι μιλαμε για ανθρωπους και οχι νουμερα οποτε σιγουρα καποιος θα εχουμε ενα μακρινο προγονο ο οποιος θα ταν απο αλλοι χωρα αλλα στο περασμα τον γενεων αφου οι υπολοίποι απογονοι ειναι ελληνες και παντρευονται με ελληνες επισης καποιες απο τις περιοχες που ανεφερες παραδειγματως χαρη την βακτριανη που αποτελουσε περιοχη της περσιας με εντονη ελληνικη δραστηριοτητα κατι που δεν παιζει βασικο ρολο αυτο που θελω να πω ειναι πως οι περιοχες του τοτε αρχαιου κοσμου ηταν ελληνοκρατουμενες περιοχες δεν θελω να επεκταθω παραπανω αλλα το αρθρο ειναι λανθασμενο

  • Σπύρος Α

   Ελληνοκρατούμενες, δεν σημαίνει πως ήταν Έλληνες. Σε περιοχές όπως τη Βακτριανή οι Έλληνες ήταν το πολύ το 5% του πληθυσμού της περιοχής και πριν κατακτήσουν τις περιοχές αυτές, οι Έλληνες δεν είχαν εγκατασταθεί καν εκεί. Η Ρωξάνη και η Απάμα ήταν Βακτριανές που γεννήθηκαν πριν τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και δεν είχαν ούτε καν πολιτισμικά σχέση με την Ελλάδα.

 • Αρχαίος

  Οι εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες στη μελέτη του dna έχουν δημιουργήσει ένα ιδανικό εργαλείο για τέτοιου είδους έρευνες σε συνδυασμό και με τις άλλες επιστήμες. Προτείνω να αναζητήσετε πληροφορίες για τις απλοομάδες του y-dna που μεταβιβάζεται από πατέρα σε γιό και του mt-dna που μεταβιβάζεται από μητέρα σε κόρη. Πρώτα από όλα θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει γενετική ομοιότητα. Στη νοτιοανατολική Ευρώπη κυριαρχούν από τη νεολιθική εποχή και μετά οι y-dna απλοομάδες I2, E-V13, J2 και δευτερευόντως οι R1a, R1b και G. Οι σημερινοί Έλληνες, Αλβανοί, νότιοι Ιταλοί ανήκουν σε αυτές τις απλοομάδες σε ποσοστό 95% και μάλιστα σε παρόμοιες αναλογίες. Οι υπόλοιποι γείτονες, ανήκουν επίσης στις ίδιες απλοομάδες, αλλά με διαφορετική αναλογία. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε αν έχει υπάρξει γενετική συμμετοχή κάποιων άλλων λαών από την ανίχνευση κάποιας ιδιαίτερης απλοομάδας. Για παράδειγμα οι Αλταϊκοί λαοί όπως οι Σελτζούκοι ή οι Οσμανλίδες Τούρκοι, έχουν μεγάλη συμμετοχή από την απλοομάδα Q. Αυτή η απλοομάδα είναι εντελώς ανύπαρκτη στην Ελλάδα και τους γείτονές της και με μικρή συμμετοχή στην ίδια την Τουρκία. Στην Κρήτη εάν υπήρχαν ίχνη Αράβων, θα έπρεπε να ανιχνεύαμε σήμερα το E-M81 που έχουν σήμερα σε υψηλά ποσοστά Μαροκινοί, Αλγερινοί και Τυνήσιοι (Μαυριτανοί της Κόρδοβα ήσαν οι κατακτητές της Κρήτης). Για να μην κουράζω, οι σημερινοί κάτοικοι της Ελλάδας αλλά και των γειτονικών χωρών αποτελούνται πάνω κάτω από παρόμοιο συνδυασμό απλοομάδων y-dna από τη νεολιθική εποχή. Ειδικά για τις καθόδους των Ινδοευρωπαίων και των Σλάβων πολύ αργότερα, θα έπρεπε με βάση τα δεδομένα να υπάρχει υπερβολικά αυξημένο R1a, κάτι που δεν ισχύει. Άρα οι Ινδοευρωπαίοι και οι Πρωτοσλάβοι Σκλαβήνοι ή δεν ήσαν πολυάριθμοι ή το πιθανότερο ανήκαν σε παρόμοιες απλοομάδες με τους βαλκάνιους κι όχι στο R1a των βορείων Σλάβων. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στη wikipedia: 1.Y-DNA haplogroups in European populations, 2.Y-DNA haplogroups by ethnic group, 3.Y-chromosome haplogroups by populations.

  • ΠΡΟΜΑΧΟΣ

   Επίσης, Έλληνες, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί, καθώς και πολλοί κάτοικοι της νότιας Γαλλίας και των δυτικών παραλίων της Τουρκίας ανήκουν στον μεσογειακό ανθρωπολογικό τύπο, όπως φαίνεται κυρίως από τις αναλογίες των προσώπων και των κρανίων.

   Una faccia una raccia δεν λέει η λαική παροιμία σε Ελλάδα και Ιταλία.

   Αυτά και οι απλοομάδες δείχνουν και κάτι άλλο: Ότι οι λεγόμενοι Προέλληνες Πελασγοί, Κάρες κλπ έχουν πολύ στενή συγγένεια με τα ονομαζόμενα πρώτα Ελληνικά φύλα Αχαιών, Αιολέων κλπ. Άρα μάλλον δεν πρόκειτε για Προέλληνες αλλά για Πρωτοέλληνες. Εξάλλου οι αρχαίοι θεωρούσαν τους Πελασγούς μέρος των πρώτων Ελληνικών φύλων, σε πόλεις δε όπως η Αθήνα τα αριστοκρατικά γένη έλκυαν από εκεί καταγωγή (εξ ου και τα χρυσά σκουλαρίκια σε σχήμα τζιτζικιού για να συμβολίζεται η αυτόχθων προέλευση) ενώ οι πολιούχοι ήρωες (Κεκροψ, Ερεχθέας) θεωρούνταν ότι φύτρωσαν από την Αττική γη (αυτο-χθονες).

   • Σπύρος Α

    Συγγνώμη τώρα, αλλά η παρατήρηση «ενώ οι πολιούχοι ήρωες (Κεκροψ, Ερεχθέας) θεωρούνταν ότι φύτρωσαν από την Αττική γη (αυτο-χθονες).» είναι εντελώς άτοπη και δεν μπορεί να στηρίξει καμία από τις υποθέσεις που παρέθεσες.

   • Ror

    Το τι νόμιζαν οι αρχαίοι δεν έχει κατ’ ανάγκη σχέση με την πραγματικότητα. Τα ονόματα αυτά των προελλήνων και των πρωτοελλήνων είναι ιστοριολογικά και αρχαιολογικά εργαλεία που τα εφηύραμε εμείς για να αρχειοθετούμε τις έρευνές μας πιο εύκολα. Με την ίδια ακριβώς αρχειοθέτηση που αναφέρεις, ο λεγόμενος Μινωικός πολιτισμός δεν ανήκε ούτε στους προελληνικούς ούτε στους πρωτοελληνικούς αλλά είναι ένας ανεξάρτητος που με την πτώση του ωφέλησε κάποιες από τις φυλετικές ομάδες που υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο και σε αυτόν της Μέσης Ανατολής και Κύπρου, όπως και ο ίδιος ωφελήθηκε από τον Αιγυπτιακό.
    Όλοι οι αρχαίοι σε όλους τους πολιτισμούς διεκδικούσαν κάποια κυριότητα με σχέση ή καταγωγή από αρχαιότερους ήρωες, ημίθεους και θεούς αλλά προφανώς είναι κάτι που δεν ισχύει. Όλες αυτές οι προπατορικές μορφές είναι πιθανότατα μυθολογικές και φανταστικές, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις αναγνώριζαν και οι ίδιοι οι αρχαίοι -πχ η περίπτωση του Λυκούργου όπως ομολογεί ο ίδιος ο Αριστοτέλης.

    Κανένας δεν φυτρώνει. Εκτός αν αμφισβητήσουμε και την εξέλιξη των ειδών και υποθέσουμε πως όντως ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ζευγάρι ανθρώπων. Μάλλον στην Ελλάδα πρέπει να έγινε αυτό.

 • John Smith

  Ακόμα και σωστή να ήταν η μελέτη, τι θα αποδείκνυε αυτό; Μήπως θα άλλαζε κάτι; Αν θέλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας απογόνους σπουδαίων πολιτισμών για να πάρουμε και εμείς λίγο αίγλη -διότι προφανώς περί αυτού πρόκειται-, ας κοιτάξουμε πρώτα απ’ όλα να τους μοιάσουμε στο ήθος, όχι στη φυλή.

  • kai_meta_tsounami

   Δε θα αλλαζε τιποτα, αλλα αν ηταν σωστη η μελετη θα ηταν πολυ ενδιαφερον να συνεβαινε κατι τετοιο: ενας λαος που να παρεμεινε «ενας» ασχετα αν καθε λιγο και λιγακι υπεφερε απο κατακτησεις, εκτοπισεις, γεννοκτονιες, μιξεις με αλλα φυλλα κτλ κτλ. Και θα ηταν ενδιαφερον απο κοινωνικης/ιστορικης αποψης. Τωρα το αν οι σημερινοι φραπεδοελληναραδες που παρκαρουν σε θεσεις των αμεα εχουν καμια σχεση με τους τυρρανους ελληνες της αρχαιοτητας ειναι αλλη ιστορια.

 • leo

  ερώτηση: γιατί το «μετά Χριστόν» τον γράφετε ως «μ.χ.» ενώ όλα τα υπόλοιπα κύρια ονόματα με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα;

  • Σπύρος Α

   Καλημέρα, δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος λόγος.

  • Τέφκρος

   Γιατί το »χριστός» είναι τίτλος και όχι όνομα.

   • leo

    τότε δεν θα έπρεπε στο άρθρο να αναφέρονται πχ. Αρχαίοι Έλληνες αλλά: αρχαίοι Έλληνες, μέγας Αλέξανδρος, Πλήθων γεμιστός κλπ.
    μένω στην απάντηση του Σπύρου Α., αν και δεν την βρίσκω αρκετά πειστική.

    • Ror

     Όντως, είναι αρχαίοι Έλληνες και μέγας Αλέξανδρος. Και το χριστός δεν είναι όνομα αλλά επιθετικός προσδιορισμός και πρέπει πάντα να γράφεται με μικρό, μια και κανείς δεν βαφτίστηκε ποτέ Χριστός. Ενδεχομένως κατά την περιτομή τους κάποιοι να ονοματίζονταν Εμμανουήλ. Ένιωσες την πίστη σου να δέχεται επίθεση από την έλλειψη κεφαλαίων;

    • Paschalis

     leo καταλαβαίνεις πολύ καλά γιατί το κάνουν. Αν μπορούσαν να απαλείψουν τελείως το Χ. θα το έκαναν.

 • Ror

  Σωστός. Επιμειξίες πάντα γίνονταν και πάντα θα γίνονται, μην πω πως είναι και βιολογικά επιβεβλημένες. Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι δεν παντρεύονταν με επίδειξη ταυτότητας και εθνικών φρονημάτων. Η ανάγκη των καθαρών φυλών είναι ναζιστική αλλά και απατηλή, όπως και η ιδεολογία τους.