Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Είναι τελικά πιο ασφαλές από το κάπνισμα;

28

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα και στην ελληνική μπλογκόσφαιρα για τα οφέλη ή τις επιπτώσεις από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και οι 2 πλευρές έχουν φανατικούς υποστηρικτές. Ποια είναι όμως η άποψη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας; Έχουν βάση ορισμένα τρομολαγνικά δημοσιεύματα που κυκλοφορούν κατά καιρούς;

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο πρωτοπαρουσιάστηκε στην αγορά ως η υγιεινή εναλλακτική οδός απέναντι στο παραδοσιακό τσιγάρο, λόγω της απουσίας των επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία ουσιών.

Παρά το γεγονός όμως ότι στο ηλεκτρονικό τσιγάρο απουσιάζουν ουσίες όπως η πίσσα και η νικοτίνη, ειδικοί εκτιμούν ότι και τα αρωματικά υποκατάστατα που αυτό διαθέτει δεν είναι εντελώς ακίνδυνα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, και οι έλεγχοι που διενεργούνται για την καταλληλόλητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν είναι επαρκείς.

Ένα πρόσφατο δημοσίευμα κάνει λόγο για παγκόσμιο σοκ από τα ευρήματα έρευνας στο Χονγκ Κόνγκ, που υποστηρίζει πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα εμπεριέχουν ένα εκατομμύριο περισσότερες καρκινογόνες ουσίες (όπως φορμαλδεϋδη) από τον μολυσμένο αέρα. Η εν λόγω έρευνα, δέχθηκε σφοδρότατη κριτική, κύριως για τη μεθοδολογία της. Για παράδειγμα, έξετασε τα παράγωγα υγρού που ατμοποιήθηκε με ισχύ 5 βολτ, τη στιγμή που τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, »δουλεύουν» στα 3,7. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει τεράστια διαφορά στις εκλυόμενες ουσίες, ανάλογα με τη θερμοκρασία εξάτμισης του υγρού.

http://www.cbsnews.com/news/e-cigarette-vapor-filled-with-cancer-causing-chemicals/

Επειδή το ζήτημα της ασφάλειας του ηλεκτρονικού τσιγάρου, βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, θα εξετάσουμε το ζήτημα μέσω των συστάσεων των μεγαλύτερων οργανώσεων υγείας. Αν και είναι σχετικά ευρέως αποδεκτό πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιέχει λιγότερες τοξικές ουσίες από το κανονικό, το θέμα της ασφάλειας του, είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Τον Αύγουστο του 2016, ο ΠΟΥ, εξέδωσε αναφορά που κατέληγε στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες για να καθοριστεί ο κίνδυνος των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σχέση με τα κανονικά. »Προς το παρόν, δε μπορεί να εκτιμηθεί πόσο πιο ασφαλής είναι η χρήση αυτών των προϊόντων, σε σχέση με το κάπνισμα». Ωστόσο ο ΠΟΥ, επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων τοξικών ουσιών, μεταξύ των οποίων μόλυβδο, χλώριο και φορμαλδεΰδη. Αν και κατά κανόνα η περιεκτικότητα διαφόρων τοξικών είναι χαμηλότερη στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, υπάρχουν και εξαιρέσεις όπου έχουν παρατηρηθεί μεγαλύτερες συγκεντρώσεις απ ότι στο κανονικό τσιγάρο.

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_EN.pdf

Σε αναφορά του 2014, ο ΠΟΥ αναφέρει πως αν και υπάρχουν ενδείξεις, τα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να εκτιμηθεί κατά πόσο το ηλεκτρονικό τσιγάρο βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος.

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-en.pdf

Λοιπές οργανώσεις

Τον Ιανουάριο του 2014, η Διεθνής Ένωση Ενάντια στη Φυματίωση και τις Ασθένειες των Πνευμόνων, εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως τα οφέλη και η ασφάλεια του ηλεκτρονικού τσιγάρου, δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2014/00000018/00000001/art00003

Το Παγκόσμια Ίδρυμα Πνεύμονα (WLF) ζητά μεγαλύτερο έλεγχο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλειά του και τη πιθανότητα εξάπλωσης του εθισμού στη νικοτίνη στους νέους.

http://www.worldlungfoundation.org/ht/d/ReleaseDetails/i/32757

Το 2012, η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση (WMA), εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, »Η έλλειψη εκτενών χημικών μελετών και πειραμάτων σε ζώα, των εμπορικά διαθέσιμων ηλεκτρονικών τσιγάρων, δε μπορεί να καθοριστεί ούτε η αξία τους ως βοήθημα διακοπής του καπνίσματος, ούτε η ασφάλειά τους ως υποκατάστατο του τσιγάρου».

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/e19

Το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας του Καρκίνου (DKFZ), σε αναφορά του 2013, καταλήγει πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο δε μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές, εξαιτίας μη παροχής αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τη ποιότητα των προϊόντων, από τους κατασκευαστές.

http://www.dkfz.de/en/presse/download/RS-Vol19-E-Cigarettes-EN.pdf

Το 2015, το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι κατά πολύ λιγότερο επιβλαβές από το κανονικό. Αυτό δε σημαίνει πως στερούνται κινδύνους, αλλά με καλύτερο έλεγχο θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος. Το Μάιο του 2014, το Cancer Research UK, ανακοίνωσε: »Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, είναι σχεδόν βέβαιο πως είναι πιο ασφαλή από το καπνό και μπορούν να βοηθήσουν στη διακοπή του καπνίσματος. Υποστηρίζουμε τη χρήση υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικών τσιγάρων, διότι πιστεύουμε πως έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν καπνιστές που δε μπορούν να σταματήσουν το κάπνισμα, παρέχοντάς τους πιο ασφαλείς εναλλακτικές» … »Ωστόσο, οι τωρινές δικλείδες ασφαλείας, δε μπορούν να διασφαλίσουν πως αυτά τα προϊόντα είναι εξίσου ασφαλή όπως η θεραπεία με υποκατάστατα νικοτίνης».

http://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/policy_may2014_e-cigarette_briefing.pdf

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Καναδά, »μέχρι σήμερα (2013), η ασφάλεια, ποιότητα και αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού τσιγάρου, παραμένουν άγνωστα»

http://healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/tobacco-tabac/effects-effets/body-corps/addiction-dependance-eng.php?_ga=1.27186174.259825273.1415301828

Στις ΗΠΑ, η FDA, αναγνωρίζει τη πιθανότητα της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου ως βοηθήματος για τη διακοπή του καπνίσματος, αλλά δεν έχει προχωρήσει στην έγκριση κανενός προϊόντος για αυτό το σκοπό. Αν και δεν περιέχουν τις ίδιες βλαπτικές ουσίες με το καπνό, μελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη κάποιων τοξικών ουσιών. Η FDA, παραπέμπει σε περισσότερες μελέτες για το καθορισμό της χρησιμότητας ή επικινδυνότητας του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Το smokefree.gov, καταλήγει πως δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τα οφέλη ή τις βλάβες του ηλεκτρονικού τσιγάρου και για αυτό το λόγο, συνιστά την αποφυγή του.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία, συνιστά την αποφυγή του ηλεκτρονικού τσιγάρου, δεδομένης της έλλειψης αρκετών στοιχείων και παραπέμπει τους καπνιστές στη χρήση δοκιμασμένων μεθόδων για της διακοπή της συνήθειας.

https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/10/2016-10685/deeming-tobacco-products-to-be-subject-to-the-federal-food-drug-and-cosmetic-act-as-amended-by-the

http://www.fda.gov/TobaccoProducts/Labeling/ProductsIngredientsComponents/ucm456610.htm

https://smokefree.gov/understanding-smoking/e-cigs-menthol-dip-more/what-we-know-about-e-cigarettes

https://web.archive.org/web/20140923045623/http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/tobaccocancer/

Στη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ουγγαρία, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και τη Σιγκαπούρη, απαγορεύεται αυστηρά η πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων. ή υγρών που περιέχουν νικοτίνη.
 
 
Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, επιβάλει αυστηρούς ελέγχους ποιότητας τόσο στα υγρά, όσο και στους ατμοποιητές. ακριβή αναγραφή των συστατικών και μέτρων ασφάλειας ενάντια στη χρήση τους από παιδιά. Σε αυτές τις προδιαγραφές, υποτίθεται πως συμμορφώνεται και η Ελλάδα, σύμφωνα με το νέο αντικαπνιστικό νόμο.
 
 

Αντικαπνιστικός Νόμος 4419/2016

Στο νομοθετικό πλαίσιο εντάχθηκε και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το σχέδιο νόμου, »τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δύνανται να εξελιχθούν σε πύλη για τη μετάβαση προς τον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού, δεδομένου ότι μιμούνται και καθιστούν φυσιολογική την πράξη του καπνίσματος». Εξαιρουμένης της νικοτίνης, στο υγρό που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο συστατικά που δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή, Ωστόσο, είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί το τελευταίο, δεδομένου του μεγάλου όγκου προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/kapnos-kapnisma/nomos-4419-2016.html

Από τα ανωτέρω, προκύπτει πως η διεθνής ιατρική κοινότητα, στη πλειοψηφία της, δε συνιστά τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αν και σε γενικές γραμμές, θεωρείται πιο ασφαλές από το καπνό (η καύση του καπνού, αποδεδειγμένα παράγει 60 καρκινογόνα υποπροϊόντα). Σε ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως στο ΗΒ, αν και το ηλεκτρονικό τσιγάρο θεωρείται ως υποσχόμενο υποκατάστατο, αναφέρονται ζητήματα σχετικά με τη προέλευση και κυρίως τη ποιότητα αυτών των προϊόντων. Τα δημοσιεύματα περί ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΟΚ, είναι το λιγότερο υπερβολικά.

via TNI

 • Mitsaki Amr

  Παιδιά δεν λέει κάτι παράλογο το άρθρο! Τα η.τ. είναι καινούργια τεχνολογία που δεν έχουν γίνει ακόμα οι έρευνες μακροχρόνιας χρήσης. Σίγουρα κυκλοφορούν διάφοι urban legends αλλά οφείλουμε να αποδεχτούμε, ακόμα και οι χρήστες, ότι ΔΕΝ ξέρουμε ΑΝ και τι μπορεί να προκαλέσει μετά από μια 10ετία ή 20ετία χρήσης και ουσιαστικά οι έρευνες που παρατίθενται δεν αναφέρουν κάτι διαφορετικό.

  Κάτι που δεν αναφέρει το άρθρο, αλλά αναφέρεται στις έρευνες που παρατίθενται, είναι ότι προς το παρόν το μεγαλύτερο πρόβλημα στα η.τ. είναι η κατασκευή των μπαταριών που συνήθως σκάνε σε άσχετες φάσεις. Κατά τ άλλα θα πάρει χρόνια για να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα ως προς το αν είναι ικανό να δημιουργήσει κάποια σοβαρή κατάσταση υγείας.

  Όσο για το επιχείρημα στα σχόλια ότι το η.τ. χτυπάει τις καπνοβιομηχανίες κάνετε ΛΑΘΟΣ. Ήδη η Marlboro και η Philip Morris έχουν αρχίσει να παράγουν η.τ. δικά τους και προϊόντα η.τ. γενικότερα οπότε δεν τους έκανε καμία καταστροφή, απλά δημιούργησαν νέα προϊόντα.

 • Antonis Armageddon

  Παρεπιπτόντως ο FDA δεν ειναι και τοσο εγκυρος. Μη ξεχνατε το φιασκο με τη ζαχαρίνη και τον FDA. Ουκ ολιγες φορες ο FDA εχει πεσει θυμα επιτηδευμενου πανικου και εχει απαγορευσει προϊόντα που οπως αργότερα αποδειχθηκε δεν ηταν βλαβερα, οπως πχ με τη ζαχαρινη, και την ασπαρταμη.

 • Antonis Armageddon

  «Αν όμως ένα υγιές άτομο αρχίσει να κάνει χρήση μεθαδόνης, προφανώς και θα κάνει κακό στον εαυτό του.»
  Αν ενα ατομο ομως που δεν καπνίζει ξεκινησει το ηλ τσιγάρο δεν βλαπτει τον εαυτό του περισσότερο απ οτι να περπαταει 10 λεπτα στο κεντρο της αθηνας. Το οποίο ειναι τοσο λιγο που ειναι αμελητέο.

  • alex90

   Βασίζεται σε κάποια έρευνα αυτό ή είναι δικιά σου εκτίμηση;

   • Antonis Armageddon

    Περίπου. Πιο συγκεκριμενα ειχε βγει καποιος βιολογος απο το ιησουητικο πανεπιστημιο του χονγ κονγκ (ό.τι ναναι δλδ) που ελεγε οτι το η/τ ειναι 1000 φορες πιο επιβλαβες απο τον μολυσμενο ατμοσφαιρικό αερα, χωρις ερευνα, χωρις στοιχεια. Η συγκριση επικινδυνότητας αναγραφεται απο καρδιολογο επιστημονα ερευνητη (Κ. Φαρσαλινό) στο λινκ που εχω κανει παρακατω.

 • Antonis Armageddon

  Ακομα και ο παραλληλισμός τσιγαρο-ηρωϊνη / ecig-μεθαδονη ειναι ακυρος.
  Εδω μιλαμε για τραγικες διαφορες στην επικινδυνότητα.
  Ειναι σα να λεμε (οσον αφορα το σακχαρο) διαφορα μαλτόζης με στέβια.

 • Tace-t

  Να μην κάνεις κανένα, γιατί προφανώς πειράζει τα νεύρα σου.

  • μαρια

   Αποφεύγεις να απαντήσεις στο απλο ερώτημα μου.
   Γιατι;

   Αφου καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα.

   • Tace-t

    Καλό θα είναι να μην καπνίζεις. Από την στιγμή που αρχικά θιχτηκαν συμφέροντα τεραστιων εταιρειών (μην ξεχνάς ότι δεν υπήρχε νομοθεσία που να το απαγορεύει σε κλειστούς χωρους) το ατμοτσιγαρο έγινε επικίνδυνο μέσα σε 2 3 χρόνια. Είναι αναμενόμενο να χτυπηθεί από τις εταιρείες κολοσσους. Δεν υποστηρίζω ότι είναι ακίνδυνο, απλά λέω πόσο εύκολα χαρακτηριστηκε επικίνδυνο

 • Φασολάδας

  Μαγκιςες, τωρα που υπογροποιηθηκε η Κονιορδοιου ειδα ενα βιντεο που κανιε πρανικ χιλινγκ. Ειναι αληθεια η ψευτοοκιο βινρτεο; Αλλα και αληθεια να εινιαι ισχυει το πανικ χιλιγκ; Αφιερωστε ενα αρθρο και για αυτο, ισχυει-δεν ισχυει, τι γινεται ειναι αληθεια η οχιε; Και δεν μιλαω πολιτικα, να ξερετε γιατιες αμα μιλουσα θα ελεγα για τον Μητσοτακη και την ομιοπαθητικε.

 • Άγνωστος Χ

  Διαβάζω ένα άρθρο σχετικά με την επικινδυνότητα του Η.Τ. (άρα, όσοι κόψαμε το τσιγάρο χάρις αυτού, να το ξαναρχίσουμε για να βρούμε την υγειά μας) και απουσιάζει το όνομα του Φαρσαλινού, ενός εκ των πρωτοπόρων στις έρευνες για τις επιπτώσεις του στην υγεία. Απουσιάζει ακόμη κι απ’ την περίπτωση του Υπουργείου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο βασίστηκε και στις δικές του μελέτες. Και βλέπεις να περνάει η άποψη του κάθε απίθανου πνευμονολόγου, του οποίου το παντεσπάνι βγαίνει από τις κλινικές διακοπές καπνίσματος.

  Μιλάω ως πρώην καπνιστής που κάπνιζε 3 πακέτα την ημέρα και το έκοψα μαχαίρι πριν 3 χρόνια, χάρις στον ατμισμό. Και ναι, βρήκα την υγειά μου. Αναφέρω ως δευτερεύον, το ότι από εκεί που ξόδευα 3.000-3.500 € τον χρόνο, τώρα χρειάζομαι μόνο 500 €.

  Καταλαβαίνω την αγωνία σας να καταρρίπτετε μύθους, αλλά εδώ διαπράττετε κάτι που ίσως δεν το αντιλαμβάνεστε: Σκορπίζετε τον φόβο, κατά τρόπο ανεύθυνο, αποτρέποντας έτσι κάποιον να ξεφύγει απ’ το καρκίνωμα που λέγεται τσιγάρο. Και είναι περιττό να πω, πόσες φορές με έχουν πλησιάσει με ύφος ξερόλα, για να με προειδοποιήσουν ότι «με το Η.Τ. θα μαζέψω υγρά στον πνεύμονα». Δεν τους αδικώ, όταν το Διαδίκτυο είναι γεμάτο με τέτοιες ανοησίες.

 • Antonis Armageddon
 • Antonis Armageddon

  Δε βλεπω ομως πουθενα στην ερευνα αυτη ουτε ενα λινκ ή εστω μια αναφορα απο το site του πλεον εγκυροτερου στην ευρώπη επιστημονικού ερευνητη για το ηλ τσιγαρο, του Κ. Φαρσαλινού, και φοβαμαι πως η ερευνα σας δεν ειναι τοσο εμβεβαθυμενη οσο μας εχουν συνηθίσει τα ΕλληνικαHoaxes.

 • V.A

  Αλήθεια εν έτη 2016 και δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλές ή όχι ? Κατανοώ ότι υπάρχουν υγρά «κινέζικα» αλλά σε ένα π.χ Επώνυμο – Ελληνικό μπορούμε να αναλύσουμε την σύσταση του και να δούμε ένα προς ένα τα παράγωγά καύσης του στην σωστή θερμοκρασία μιας πάλι Επώνυμης – Ελληνικής συσκευής. Επίσης δεν μπορώ να ακούω για το κανονικό τσιγάρο blah blah blah… Αν έβγαινε τώρα στην αγορά για πρώτη φορά , θα είχε κοπεί και από τον τελευταίο Μάγο-Γιατρό του Αμαζονίου.

  • Antonis Armageddon

   Ακόμα και τα κινεζικα εχουν αρχίσει και πληρουν τις προδιαγραφες. Υπαρχουν μαρκες οπως τα Limonic και τα Seven που εχουν κανει την εμφανιση τους στο GB και πληρουν τις προδιαγραφες ασφαλείας. Ενταξει δεν ειναι t-juice ή eliquid-france αλλα ειναι αξιοπρεπη.

 • John Smith

  «Η διεθνής ιατρική κοινότητα, στη πλειοψηφία της, δε συνιστά τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αν και σε γενικές γραμμές, θεωρείται πιο ασφαλές από τον καπνό». Κάπως περίεργο δεν ακούγεται σαν τοποθέτηση; Ή για να το θέσω καλύτερα, κάποιος που θέλει να διαλέξει αυτή τη στιγμή τι πρέπει να προτιμήσει;

  • Να μη καπνίζει.

   (Υγ: μήπως εσύ είσαι ο Krow; )

   • John Smith

    Σωστό κι αυτό. Αλήθεια, ποιος είναι ο Krow;

    • Είπα να κάνω μια μαντεψια (δες στο YouTube, μπορεί να σ αρέσει)

 • Tace-t

  Πάντως το κανονικό τσιγάρο για να φτάσει να θεωρείται «απαγορευμενο» και επιβλαβες πέρασαν πολλά χρόνια μελετών και αποφάσεων. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι το ηλεκτρονικό ή ο ατμιστης μέσα σε ελάχιστα χρόνια αποφασίστηκε ότι είναι ζημιογόνο για την υγεία του χρήστη καταλαβαινουμε μερικά πράγματα.

 • Tzelepis Dimitris

  Αν και φανατικος αναγνωστης της σελιδας σας , θεωρω οτι στο συγκεκριμενο θεμα η ερευνα σας ειναι επιεικως επιφανειακη και μη ολοκληρωμενη.
  Εχετε αφησει εκτος αναφορας ερευνες , μαρτυριες κι εμπειριες μιας ολοκληρης κοινοτητας ατμιστων που ειναι ενεργοι τουλαχιστον μια 5ετια τωρα.
  Εαν στα αληθεια θελετε να δειτε τι συμβαινει με το ηλεκτρονικο τσιγαρο, τον FDA , τον ΠΟΥ , κλπ….σας παραθετω απο κατω μια σελιδα με ΟΛΕΣ τις ερευνες που εχουν γινει εως τωρα απο τοτε που ξεκινησε η παρουσια των ηλεκτρονικων τσιγαρων ….που κακως το ονομαζετε ηλεκτρονικο τσιγαρο ….ειναι μια συσκευη εναλλακτικης προσληψης νικοτινης.
  Στο συγκεκριμενο λινκ θα εχετε και την ευκαιρια να διαβασετε για παρενεργειες, ενοχλησεις, ωφελη, κλπ που εχουν παρατηρησει οι ιδιοι οι ατμιστες ……

  http://vaping.gr/index.php?board=19.0

  • Θανος Επαχτιτης

   Επιφανειακή έρευνα η παρουσίαση της θέσης μερικών από τους μεγαλύτερους οργανισμούς υγείας? Προφανώς όλοι αυτοί, έχουν λάβει υπόψιν πολύ περισσότερες μελέτες από τις γνώμες που υπάρχουν σε ένα ελληνικό φόρουμ, δε νομίζετε?

   • Tzelepis Dimitris

    Δυστυχως , μιας και παρακαλουθω ευλαβικα το θεμα του ηλεκτρονικου τσιγαρου (καθοτι καπνιστης 27 χρονια και πλεον ατμιστης τα τελευταια 2 ) δεν ειναι ακριβως ετσι τα πραγματα. Οι θεσεις των οργανισμων υγειας που αναφερονται αντικρουονται απο μονες του. ….αλλα πορισματα εχει βγαλει η Αγγλια κι αλλα η Αμερικη ….κι αυτο γιατι οι Αγγλοι εχουν λαβει υποψιν πολυ περισσοτερες ερευνες απο οτι ο FDA …..Για τον ελληνικο οργανισμο ΠΟΥ , δεν θα σχολιασω καν.
    Επισης , οσον αφορα το σχολιο για το ελληνικο φορουμ , θα σας παρακαλουσα αλλη φορα πρωτα να διαβαζετε για κατι και μετα να βγαζετε συμπερασμα ….στο ελληνικο αυτο λοιπον φορουμ φιλοξενειτε ενας απο τους πρωτοπορους και πιο ενεργους γιατρους στις ερευνες για το ηλεκτρονικο τσιγαρο παγκοσμιως.
    ….και παλι , μην λαμβανετε υποψιν σας αυτα που γραφω ….εαν οντως σας ενδιαφερει το θεμα , μπειτε , διαβαστε και κρινετε μονος σας.

    • William Duncan McAvoy

     Γιατι να μη σχολιάσεις καν, Δημήτρη; Να μην πούμε ούτε για τον γνωστό πνευμονολόγο που ακόμα αναπαράγει (σε συγγενή μου μόλις πριν λίγους μήνες) το γνωστό ανυπόστατο urban legend πως το ηλεκτρονικό προκαλεί υγρό στους πνεύμονες και πως το συμβατικό τσιγάρο είναι «χίλιες φορές καλύτερο»; Την ίδια στιγμή που ο ίδιος διατηρεί γραφείο «διακοπής καπνίσματος»;

     Όχι, ε; 😀

  • Imperator Delta

   Δεν είναι επιφανειακή. Σου παρουσιάζει πηγές από σχεδον παντού.

   • Tzelepis Dimitris

    Μα ακριβως σε αυτο ενισταμαι. Δεν εχει πηγες απο σχεδον παντου. Βασικα εχει πολυ λιγες πηγες και παρα πολλες αναφορες σε οργανισμους υγειας και «κεντρα διακοπης καπνισματος» που βασιστηκαν επι το πλειστον στις ιδιες ακριβως αμφιλεγομενες ερευνες. Μεσα στις οποιες βρισκεται και μια τελειως αποτυχημενη κινεζικη , οπως και μια ερευνα που στην ουσια ειναι η διπλωματικη μιας φοιτητριας.
    Οπως προειπα και δεν θα (ξανα)επαναλαβω , εαν δεν σου κανει κοπο , μπες στους 2 συνδεσμους που ηδη εχουν προταθει στα σχολια και πιστευω οτι θα καταλαβεις και μονος σου τον λογο της ενστασης μου .
    Τελος, εκτος του γεγονοτος οτι το θεμα με καιει ιδιαιτερα καθοτι 27 χρονια καπνιστης κι εχω καταφερει να μεινω μακρυα απο το ρημαδι 2 χρονια εξαιτιας του ηλεκτρονικου τσιγαρου …..ειμαι και φανατικος αναγνωστης κι υποστηριχτης των ellinika hoaxes και δεν μου αρεσει να διαβαζω αρθρα (πως να το θεσω ευγενικα? ) …..που να μην εχουν την ποιοτητα και το βαθος (οπως γραφει κι ο Αντωνης) που μας εχουν συνηθισει εως τωρα.

    • Σαν να ακούω τη μητέρα μου.
     Μια κουβέντα, έστω υπονοια, κατά του τσιγάρου, και ενισταται και λυσσαει.