Καταρρίπτεται: Ρε κηφήνες… Θα μας εξηγήσει κανείς επισήμως τι στο διάολο είναι αυτά που χρεώνετε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ;

19

Κυκλοφορεί δημοσίευμα που κάνει λόγο για παράνομες χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ με τα χρήματα να καταλήγουν σε λαθρομετανάστες και κρατικούς αξιωματούχους.

[icon_list style=»font-size:40px; color: red; margin-bottom:0;»] [icon_list_item type=»times-circle»]ΨΕΥΔΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ [/icon_list_item][/icon_list]

Στο tromaktiko.blogspot.gr, διαβάζουμε:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227007864436373&id=100013814836716

Τι ισχύει:

Θα εξετάσουμε τους βασικότερους ισχυρισμούς:

1ο: Η χρέωση ΥΚΩ καταλήγει σε «λαθρομετανάστες» και «υπουργούς».

Στη πραγματικότητα, αφορά τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) εντάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

– Παροχή ρεύματος για τους κατοίκους των απομονωμένων νησιών, σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο.
– Παροχή ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές στις πολύτεκνες οικογένειες.
– Παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές για ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ, που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

2ο: (ΕΤΜΕΑΡ) Εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για πώληση σε οικιακούς καταναλωτές με διπλή-υψηλή χρέωση.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3ο: Χρεώσεις ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με το Ν. 4001/2011, ο ΑΔΜΗΕ είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανταποκρίνεται στις ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Το κόστος των έργων υποδομής που σχεδιάζει και υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, περνάνε στους λογαρισμούς του καταναλωτή.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στις χρεώσεις που αφορούν στη χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατανέμονται σε όλους τους καταναλωτές, αποδίδονται δε στους Διαχειριστές του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), προκειμένου να τα συντηρούν και να τα επεκτείνουν. Αναλυτικότερα, η χρέωση του Συστήματος Μεταφοράς καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης). Η χρέωση του Δικτύου Διανομής καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

4ο: Διάφορα. ΕΦΚ και Ειδικό τέλος 5%

Οι χρεώσεις αυτές είναι φόροι που έχει επιβάλει το κράτος.

Το Κράτος με νομοθετική ρύθμιση επέβαλε σε όλους τους Καταναλωτές τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους λογαριασμούς ρεύματος. Η ΔΕΗ συνεισπράτει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αποδίδει στο Κράτος. Η επιβολή του (ΕΦΚ) ξεκίνησε από 2.5.2010. Τον ΕΦΚ χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.

Η ΔΕΗ υποχρεούται σύμφωνα με το Ν.2093/92 (άρθρο 9 παρ. 5, 6, 7) να συνεισπράτει με τους λογαριασμούς ρεύματος τη χρέωση για το Ειδικό Τέλος 5‰ και να την αποδίδει στο Κράτος.
Η εκτιμώμενη μέση επιβάρυνση λόγω ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ είναι της τάξης των 0,5 ευρώ ανά 1.000 kWh. Επισημαίνεται ότι η χρέωση για ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ υπολογίζεται στους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ.

Συμπέρασμα:

Άσχετα αν λόγω της οικονομικής κρίσης και των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ στα προηγούμενα χρόνια, όλοι οι καταναλωτές έχουν δυσκολία στην εξόφληση των λογαριασμών, οι χρεώσεις είναι νόμιμες και καταλήγουν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, κάλυψη εξόδων από την αγορά ρεύματος από ΑΠΕ και συντήρηση του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Από τα ανωτέρω προκύπτει πως το «άρθρο-φωτιά» είναι ένα ακόμη κλικοθηρικό και παραπλανητικό δημοσίευμα.

Καταρρίπτεται: Ρε κηφήνες… Θα μας εξηγήσει κανείς επισήμως τι στο διάολο είναι αυτά που χρεώνετε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ;

 • JohnSMoore

  Τη κοινωνικη πολιτικη της ΔΕΗ γτ να τη πληρωνουμε εμεις?επιλογη τη ΔΕΗ δεν ειναι ?Στη τελικη δε πληρωνουμε εισφορα κοινωνικης αλληλεγγυης?που πανε αυτα τα λεφτα?

 • ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΥΛΩΝΑ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.ΝΑ ΔΩ ΜΕΤΑ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΝΑ ΔΑΓΚΩΣΟΥΝ

 • Papadopoulos Costis

  Πάντως από την ίδρυση της ΑΔΜΗΕ κλπ, η μόνη αλλαγή που έχουμε δει είναι η έξτρα χρέωση. Επίσης όλος ο διακανονισμός με όσους πουλάνε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι σκανδαλώδης (αγορά από ΔΕΗ 0,45 και πώληση 0,11. Για τα κοινωνικά τιμολόγια δεν ξέρω, αλλά και αυτά τα δύο φτάνουν για να γίνεις έξαλλος…

 • axinos

  Σε κάθε Έναντι λογαριασμό επειδή πληρώνω εντός προθεσμίας έχω έκπτωση 15%. Στον Εκκαθαριστικό που είναι το μεγαλύτερο ποσό και θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο δέλεαρ δεν κάνουν έκπτωση.
  Αυτή τη φορά το βασικό ποσό της ΔΕΗ ήρθε σημαντικά αυξημένο, αν και έχω σταθερότατη κατανάλωση. Αυτό φυσικά συμπαρέσυρε όλες τις επιπλέον χρεώσεις. Θα πει κάποιος, ας πρόσεχες, αλλά επειδή ακριβώς προσέχω, απλά μου κάνει εντύπωση.
  ΑΠΟΡΙΑ:
  ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ είναι χρεώσεις που θα μπαίνουν σε κάθε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ;

 • Neoklis Xristianos

  Κάνεις λάθος μεγάλε η χρέωση για ΥΚΩ έχει καταργηθεί με νόμο τον Αύγουστο του 2011. Το έχω ψάξει και έχω ρωτήσει τον συνήγορο του πολίτη και μου είπαν πολιτικός δάκτυλος το κρατάει ενεργό γιατί κονομάνε. Ψάξτο κι εσύ λίγο.

 • να μην περηφανευεται και να διαφημιζει η δεη οτι κανει κατι για τις ευαισθητες κοινωνικες ομαδες -τριτεκνους κλπ γιατι στην ουσια ΕΜΕΙΣ κανουμε και οχι η δεη, αν η δεη θελει να διαφημιση κατι να κανει περικοπη 30% στους υψηλα ισταμενους και τα λεφτα να τα δωσει εκει

 • Diabolo

  γιατι ρε μαγκες να πληρωνω τα για τα νησια και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κτλ ;;;;; γιατι 150 € να πανε γιαυτους ;;; νταβατζηδες στην τσεπη μου εβαλα την ΔΕΗ ;ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΠΑΝΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕς ΠΑΝΕ

 • Removed post Φελέκι

  Ανεξόφλητο υπόλοιπο στο μεταξύ δύο διακόσα σχεδόν :p

 • leon06010

  Το μόνο που συμφωνώ μαζί του και δεν δέχομαι ούτε γω να πληρώνω, είναι η γαμωΕΡΤ. Όσο για το δήμο; Έτσι σιχαμένα βρώμικο και σκοτεινό αχούρι που έχει γίνει η πόλη ήθελα νά’ξερα πού πάνε όλα αυτά τα γαμωλεφτά που δίνουμε στο γαμωδήμο. Σιχτίρι μεσημεριάτικο…

  • The Dutch

   Γιατί γουστάρεις να πληρώνεις το ΕΤΜΕΑΡ για τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
   Έβαλε πάνελ στο χωράφι του ο άλλος για την πάρτη του και το ρεύμα που επιστρέφει στη ΔΕΗ το πληρώνεις μέσω του ΕΤΜΕΑΡ γιατί λέει βοηθάς λέει στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

  • 12180

   3 ευρώ το μήνα δεν είναι κάποιο φοβερό ποσό.Τα <> κοστίζουν περισσότερο

   • leon06010

    Τώρα. Θυμάσαι παλιά πόσα δίναμε;
    @dutch1979:disqus Ναι ρε φίλε, γουστάρω τρελά!

    • The Dutch

     Το φαντάζομαι,έτσι κι εγώ!

   • μαρια

    E όχι και περισσότερο!!
    Ασε που κανεις δεν βλέπει ερτ.

    • 12180

     Απ’ ότι ξέρω κανένα ιδιωτικό δεν έχει πληρώσει για τη συχνότητα που καταλαμβάνει.Επίσης το μέγκα,μια ουσιαστικά χρεοκοπημένη εταιρεία πήρε δάνειο 100 εκ.

     • μαρια

      Η λέξη-κλειδί ειναι το ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

      ξαναγράψε την απάντησή σου φροντίζοντας λίγο περισσότερο να εισαι εντός θέματος.

      Σύγκρινε ΟΛΑ τα δάνεια του Μέγκα με αυτά που δίνεις ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ στην ερτ αν τολμάς.

      Ετσι για να δούμε τι δουλειά κάνουν στο δημοτικό σχολείο οταν διδάσκουν απλή αριθμητική.

     • 12180

      36 ευρώ το χρόνο;

     • μαρια

      Εννοούσα συνολικά τα χρήματα που δίνουν ολοι οι πολίτες (και οι άνεργοι) για την Ερτ.
      36 εσύ, 108 εγώ (χωρίς να έχω καν συσκευή τηλεόρασης), 36 ο άνεργος, 36 ο πολύτεκνος κλπ κλπ.
      Πόση η σούμα για κάθε ρημάδι χρόνο;

      Πόσα τα χρέη του μέγκα για 20 χρόνια λειτουργίας;